h

FRACTIE 3/4: RIVIUM

27 september 2020

FRACTIE 3/4: RIVIUM

Foto: Streetview screenprint

De Raadsbrede commissievergadering op 1 juli was geheel gewijd aan de Riviumplannen. Maar liefst 4 insprekers maakten hun zorgen hierover kenbaar.

SP haakte hierop in door het benoemen van bewonersparticipatie als heikel punt, in plaats van hoog staand in de ambities met het Riviumgebied. Immers, wie investeert er hier het meeste in: de gemeente (proceskosten). Moet je voorzieningen en behoeftes van bewoners zodoende wel overlaten aan 'de markt', aan ontwikkelaars? SP vraagt dan ook om meer vinger in de pap als Raad en volksvertegenwoordiger.
Havensteder gaat niks zelf ontwikkelen op Rivium, voor wie gaan wij daar wérkelijk naar toe? SP fractievoorzitter is blij dat nu iedereen daar sociale woningbouw wil, maar met enkel markt lijkt dat niet haalbaar. Waarom nu ineens allerlei randvoorwaarden, met uit- en afstel tot gevolg? Kàn de Raad dan nog wel voorwaarden stellen? De fractievoorzitter van de SGP bevestigt dat de SP-zorgen wellicht terecht zijn. En vindt eveneens woningen voor mensen met een kleine beurs heel belangrijk.

Op 13 juli was een van de ingediende moties op de Raadsvergadering: 'besluitvormingsproces Rivium'. Deze motie draait om grip houden door de Raad op de Rivium-inrichting en gaat over dat de risico's van deze ontwikkeling vooral voor de gemeente zijn. Alleen VVD en D'66 stemden tegen. Deze motie is dus aangenomen, de eerste keer sinds het Sprayparkdebacle dat bewoners hun bezwaren gehonoreerd zagen.

Reactie toevoegen

U bent hier