h

FRACTIE 4/4: RAADSVERGADERING - MOTIES EN AMENDEMENTEN, o.a.: SCHOLLEBOS, SCHULDEN, ING-GEBOUW; SP OVER VOORJAARSNOTA

27 september 2020

FRACTIE 4/4: RAADSVERGADERING - MOTIES EN AMENDEMENTEN, o.a.: SCHOLLEBOS, SCHULDEN, ING-GEBOUW; SP OVER VOORJAARSNOTA

Foto: Toos Spee

Naast de Rivium-motie kwamen er 13 juli op deze Raadsvergadering veel meer moties en amendementen voorbij dan op eerdere vergaderingen van de gemeenteraad. Een amendement is een wijzigingsvoorstel voor een stuk dat op de agenda staat, zoals bij deze vergadering de Voorjaarsnota. Een motie vraagt de vergadering om zich uit te spreken over een voorstel of vraag buiten geagendeerde stukken.

Op de agenda stond onder andere Visie Schollebos. De SP was mede-indiener van het amendement vóór behoud van gezonde bomen, in plaats van ze te kappen voor 'bloemrijke slagen'. Dit amendement is aangenomen met algemene stemmen. De Visie moet dus worden herzien. Zich bij elkaar aansluitend, brachten de Raadsleden méér over deze Visie naar voren. De SP ging met name in op behoud van brede toegankelijkheid van het Schollebos en het niet voorbijgaan aan Natuurvrienden.

Een voor de SP belangrijke motie was 'Meer schulden voorkomen'. De gemeente is vaak de grootste schuldeiser. De motie vroeg dan ook aan de gemeente om niet meer mee te werken aan het kop over kop stapelen van boetes en dergelijke. Ook vroeg de motie om hoop te geven op een schuldenvrije toekomst aan mensen die al langer dan 3 jaar tegen schulden vechten. Ondanks de uit het leven gegrepen onderbouwing van deze motie, is ze weggestemd door Leefbaar Capelle, VVD, D'66 en CDA.

Tegen de motie 'Behoud ING-gebouw' stemde echter alleen de VVD. Deze motie vroeg om onpartijdig onderzoek naar mogelijkheden tot hergebruik van dit markante gebouw. En om het afwachten van de uitspraak van het bezwaar van Historische Vereniging Capelle tegen het afwijzen van de monumentenstatus, gezien dat die afwijzing gebaseerd is op enkel één ondergeschikt puntje. Dit is -na Rivium- de tweede keer sinds jaren, dat bezwaren van omwonenden wél gehoor vonden in de gemeenteraad.

Over de Voorjaarsnota kun je onze fractie zelf aan het woord lezen op p.11 van de IJssel en Lekstreek Capelle van 22 juli https://capelle.ijsselenlekstreek.nl/reader/66733#p=10 : geen woorden maar daden.

Reactie toevoegen

U bent hier