h

PARTICIPATIEWET (BIJSTAND)

20 oktober 2021

PARTICIPATIEWET (BIJSTAND)

Foto: Christa / Follow the Money

Die ene mevrouw in de bijstand die in het nieuws was omdat ze structureel gratis boodschappen gekregen had van haar moeder, dat was natuurlijk enkel 'n aanleiding. Het blijkt namelijk te gaan om misplaatste fraudejacht en veel te harde terugvordering: binnen 3 weken kwamen er meer dan 400 ervaringen binnen op het SP-meldpunt Bijstand. Een van de conclusies daaruit: de zogenoemde 'inlichtingenplicht' zorgt ervoor dat vergissingen als fraude worden beschouwd. Dat kan echt niet. Fraude is doelbewust misbruik - dat moet je bestrijden. Maar mensen die onterecht als fraudeur worden bestempeld, verdienen compensatie.

Op 23 augustus 2021 was er uitspraak in de zaak van de mevrouw hierboven. Ze had inderdaad niet voldaan aan de 'inlichtenplicht'. Maar wat weinig aandacht kreeg: zelfs bij zo'n onheuse wetgeving als deze, heeft een gemeente zich te houden aan a. dat huisbezoek alléén mag met een goede reden en b. dat ze afdoende moet kunnen bewijzen waarop ze afstraft. De gemeente van deze mevrouw had zich zelfs daaraan niet aan gehouden, waarop de rechter het boetebedrag met 2/3e verlaagde.
Gemeente Capelle verschuilt zich achter de landelijke wetgeving, gezien het antwoord op schriftelijke vragen van onze fractievoorzitter (zie  https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/modules/4/Schriftelijke%2... ). Haast alle bijstandsontvangers zijn te goeder trouw, zoals je zien kunt aan het plaatje boven dit artikel, met toelichting hier onderaan. Terwijl uit diverse bronnen blijkt dat de uitkering zo laag is, dat er eigenlijk niet van rond te komen vált. Gemeenten zijn inderdaad verplicht om de participatiewet uit te voeren. Maar ze mogen de grenzen van het vrijgelatene wel wat hoger nemen dan dat deze wet noemt. Gemeente Capelle doet dat níet. Hier mag je wel een vliegticket per jaar cadeau krijgen van maximaal € 1.000,- (mits zonder verblijfskosten), totaal onbruikbaar voor een bijstandsgerechtigde. Maar niet ook maar 1 tas boodschappen of dergelijks. Oftewel: de strengst mogelijke uitvoering van een toch al ondeugdelijke wet.

Wat is er mis met deze wetgeving? De Raad van Europa sprak zich onlangs onder andere uit over onze medewetgever de Tweede Kamer: bij het opstellen van de wet over het toeslagenstelsel heeft deze onvoldoende gelet op de basisprincipes van behoorlijk bestuur, zoals redelijkheid en billijkheid. Precies ditzelfde is er mis met diverse andere wetten die in dezelfde periode zijn doorgevoerd. Inderdaad, zoals met de 'participatiewet' die bijstand regelt.

Toelichting bij de grafiek boven dit artikel:
Van een van onze leden ontvingen we een screenprint van een staatje uit Follow the Money: een weergave van media-aandacht (blauw) en feitelijk gepleegde fraude (rood). Vooral bij uitkeringsfraude (het bovenste item) valt hierbij op: heel veel media-aandacht voor gepleegde fraude van bijna niks.

Reactie toevoegen

U bent hier