h

TANDARTSKOSTEN

20 oktober 2021

TANDARTSKOSTEN

Foto: Toos

Al vaker is jullie afdelingsbestuur door leden geattendeerd op de onbetaalbaarheid van tandartskosten voor mensen in Capelle met een laag inkomen. Toch zijn 't niet de tandarts en ook niet de mond-/kaakspecialisten die zoveel duurder geworden zouden zijn. Wat dan wel is er hier aan de hand?

Het grootste probleem is natuurlijk, dat tandzorg niet in het basispakket zit. DE oplossing ook daarvoor, was en blijft het Nationaal Zorgfonds https://nationaalzorgfonds.nl/ . Maar ja, zolang 'markt' heilig blijft bij onze overheden, mogen wij onze gezamenlijke belangen persé niet gezamenlijk behartigen.
Wat met het huidige systeem wel kan, is je bijverzekeren voor tandkosten. Daarbij zie je echter overal de trend, dat je minder terugkrijgt aan tandkosten dan dat je aan premies betaalde (op 1 kleine verzekeraar na die 't anders aanvliegt, want liefst werken zou in de geest ván 't Nationaal Zorgfonds). Ook naar de kaakchirug kun je niet zonder je 'eigen risico' te moeten ophoesten. Daarnaast zijn tandkosten 'n jaar of wat terug uit de bijzondere bijstand gehaald. Zelfs dat biedt dus geen soelaas.

Maar er zit nóg 'n adder onder het gras en dat is het pakket dat ook onze gemeente aanbiedt via https://www.ijsselgemeenten.nl/ijsselgemeenten/zorgverzekering-vgz-2021_... . Dat lijkt aardig, 2 tientjes korting van de gemeente. Maar dat is de standaard collectiviteitskorting die niet zomaar afgebouwd moet worden. Want wie buiten elke collectiviteit valt, die moet 't bij die verzekeraar dan dubbelop ophoesten via een rekenkundig foefje. Daaruit wordt dan de korting voor alle anderen betaald. Kortom: die korting is ronduit nep en zal binnenkort niet zomaar nul gaan bedragen.
Wat echter, heeft de gemeente geregeld met VGZ om de premies ogenschijnlijk weinig te laten stijgen (want nou ja, iets van 2 tientjes per maand omhoog), ondanks de lopende afschaffing van de collectiviteitskorting? Juist ja: je krijgt met dit pakket nog maar maximaal € 500,- over héél 2021 aan tandkosten vergoed. Dat is niks voor wie echt wat mankeert aan z'n gebit. En dan te weten dat chronische ontstekingen in 't kaakgebied, net als chronische stress sowieso al op je gebit, een enórme invloed hebben op zowel je welbevinden, je hart en andere organen, als daarmee ook op je productiviteit. Ronduit een drama voor iedereen die toch al sappelen moet om rond te kunnen komen. Waar voor hen geen enkel ontsnappen aan mogelijk is. Want de keus is steeds weer: eten en onderdak (óók voor je kinders!), óf ... Je wordt constant voor het blok gezet en heeft 't je eenmaal in z'n greep, dan kom je er nooit meer uit (als het aan déze overheid ligt althans, ons gemeentebestuur inbegrepen). Het bericht van Lilian Marijnissen in het kader hieronder, dat komt dan ook niet uit de lucht gevallen.

Het moment om van zorgverzekeraar te kunnen wisselen, staat weer voor de deur.
Dieptriest dat nog steeds het Nationaal Zorgfonds níet integraal is overgenomen. Want wat een verademing zou dat zijn, voor haast álle inkomens. Én voor zorgverleners, want exit die extreme controledwang via giga bureaucratie. Toch zullen we het ook komend jaar weer moeten doen met wat de gemeente ons 'goedgunstig' aanbiedt, hoe nep ook. Tot de enige fatsoenlijke verzekeraar die Nederland rijk is, niet duurder blijkt te zijn dan wat onze gemeente ons aanbiedt. Enkel omdat de mensen die er het beroerdst voorstaan, zelfs 'n tientje per maand onmogelijk kunnen missen.

uit bericht 29 augustus van Lilian Marijnissen bij de uitreiking van de Gouden Roeispaan aan tandarts Didi Wittekoek-Landman:
Maar liefst 1,5 miljoen Nederlanders kan de tandarts niet betalen. En dat heeft grote gevolgen. Mensen die altijd met pijn rondlopen, soms zelfs niet meer naar buiten durven en daardoor totaal in isolement raken, werk en relatie verliezen.
Het is toch te gek voor woorden als je bedenkt dat Nederland zo’n rijk land is. Daarnaast is het ook kortzichtig als je naar de kosten kijkt: een gebit dat wordt onderhouden is goedkoper voor de belastingbetaler dan een gebit waar uiteindelijk dure behandelingen voor nodig zijn. Daarnaast is het ook raar: als je iets aan je oor of je oog hebt, wordt je behandeling in het ziekenhuis gewoon vanuit het basispakket vergoed. Waarom zou dat dan met een behandeling in je mond, die volgens een tandarts nodig is, niet zo zijn?

Reactie toevoegen

U bent hier