h

VERKIEZING PROVINCIALE STATEN 15 maart 2023

9 februari 2023

VERKIEZING PROVINCIALE STATEN 15 maart 2023

Foto: https://zuid-holland.sp.nl/nieuws/2022/12/onze-top-10

'De overheid werkt niet meer voor het welzijn en de voorspoed van de meeste mensen, maar vanuit wantrouwen. En ten behoeve van mensen die al genoeg geld hebben. Een kleine groep mensen met geld en veel belangen heeft de overheid gekaapt met haar neoliberale en kapitalistische visie die al decennialang voorrang geeft aan haar eigen belangen. Hierdoor is de overheid er voor veel mensen niet meer.'

Dit is een citaat uit de inleiding van het SP provinciale verkiezingsprogramma (*, p.4), uit het Capelse leven gegrepen. Sterker nog: onze lokale overheid is er niet enkel 'niet meer voor veel mensen', ze bestrijdt onze inwonerbelangen. Helaas hebben wij hier namelijk de pech, dat de ondemocratische Regio tussen ons en de provincie staat. En ook die regio zet inwonerbelangen op voorhand al op achterstand.
Is dat een reden om ontmoedigd dan maar niet te gaan stemmen? Nee, natuurlijk niet. Dat speelt enkel 'de tegenpartij' in de kaart, door de invloed die niet-stemmen heeft op de kiesdeler. Daarnaast blijft er echt wel wat over waar de provincie wel degelijk invloed op hebben kan, zelfs hier, ondanks de Regio.
Er staan prachtige ideëen in dit verkiezingsprogramma. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze: 'Door te zorgen dat gemeenten zich houden aan gemaakte afspraken over het bouwen van betaalbare woningen, kan de provincie een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de woningnood. Of beter nog, de provincie zou zelf betaalbare huizen kunnen bouwen!' Enzovoort, zoals over openbaar vervoer en energie. Een programma om met rode oortjes te lezen. Niet zomaar staat er in de inleiding: 'Wij willen strijden, samen met andere linkse partijen, om jouw leefomgeving, jouw energierekening, jouw mobiliteit en het publieke belang nu écht centraal stellen.'

Daarnaast: landelijk bezien, gaat 't bij de verkiezing Provinciale Staten om de door de provincies te kiezen leden van de Eerste Kamer. Deze Kamer is de enige mogelijkheid om het nieuwe pensioenstelsel nog te kunnen tegenhouden: verbijsterend 'casino-pensioen' zonder regeling voor zware beroepen, zonder vroegpensioen, enzovoort. Wildwest door hetzelfde systeem als waar we energie-armoede aan 'danken', toeslagen-ellende, marktwerking in de zorg, in 't OV, in sociale woningbouw, en in veel méér (om niet te zeggen in welhaast álles). Ronduit absurd om daarvoor ons prima pensioenstelsel op te doeken, nota bene op deelnemerskosten, waar 'n veel simpeler bijstellinkje zou volstaan.

Kortom: of je 't nu ziet als 'stem tegen!' of als 'stem voor!', laat je stem niet verloren gaan. Want alleen dan, valt er echt wat te winnen.

*) Het verkiezingsprogramma: https://zuid-holland.sp.nl/sites/zuid-holland.sp.nl/files/20230126_verki... , voor eventuele updates, zie: https://zuid-holland.sp.nl/nieuws/2023/01/verkiezingsprogramma-sp-publie...
De volledige kandidatenlijst: https://zuid-holland.sp.nl/sites/zuid-holland.sp.nl/files/20221104_sp_zu... , voor eventuele updates, zie: https://zuid-holland.sp.nl/nieuws/2022/12/onze-top-10

Reacties

Beste mensen,

Heel sterk denk ik er over mijn stem voor de provinciale verkiezingen aan de SP te geven. Jullie programma staat mij erg aan.
Eén ding begrijp ik niet van de SP: waarom hebben jullie nooit regeringsverantwoordelijkheid genomen in jullie bestaan?
Meeregeren is moeilijker dan oppositie voeren. Ik wens jullie van harte toe te gaan meeregeren in een coalitie want jullie hebben een prachtig partijprogramma.

Met vriendelijke groet,

Hans Zellenrath

Met v

Reactie toevoegen

U bent hier