h

Geen school, wel woningbouw op Couwenhoek

15 december 2010

Geen school, wel woningbouw op Couwenhoek

De SP heeft zich van meet af aan verzet tegen de bouw van het IJsselcollege op de Couwenhoek. Dinsdag 14 december heeft een overgrote meerderheid van de raad er voor gekozen het IJsselcollege niet op de Couwenhoek te bouwen maar het op de huidige locatie aan de Alkenlaan / Pelikaanweg. De raad stemde wel in met de bouw van woningen op de Couwenhoek. De SP is ook hier tegen.

Het college had eerder aangegeven dat woningbouw niet meer noodzakelijk is voor de financiering van de nieuw te bouwen scholen. In de raadsvergadering gaf het college echter aan dat woningbouw toch nodig was om de scholen te financieren.

De SP is voorstander van een groene Couwenhoek. Samen met GroenLinks verzamelden we ruim 400 handtekeningen voor een groene Couwenhoek. Wij vinden dat de Couwenhoek een groene buffer moet blijven in Capelle. Het kan naast een sportpark ook een stadspark worden.

“Het college zorgt voor veel onduidelijkheid. Is woningbouw nu wel of niet noodzakelijk voor de financiering van de nieuwe scholen? Wethouder Van Winden wilde geen duidelijkheid geven, hij zei de raad alleen in beslotenheid te willen informeren omdat het over miljoenen gaat. Dit is een vreemde zaak omdat het wel over de miljoenen van de Capelse gemeenschap gaat.” Aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot. De SP heeft samen met GroenLinks een motie van treurnis ingediend tegen de wethouder.

Wat vindt u van woningbouw op de Couwenhoek? Laat het de SP weten. Stuur een email naar
capelle@sp.nl of bel met fractievoorzitter Jurgen van der Sloot op 06-48275947

U bent hier