h

DE TOESTAND IN DE WERELD

16 april 2020

DE TOESTAND IN DE WERELD

Foto: gemeente Capelle aan den IJssel

In 2018 is de gemeenteraad gekozen. De gemeenteraad is nu ''halverwege'', want in maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De fractie van SP Capelle aan den IJssel aan het woord:

DE TOESTAND IN DE WERELD

Met kritiek alleen kom je er niet. We moeten blijven knokken. Tegen de afbraak van sociale verworvenheden, tegen verarming en verloedering, tegen de vergroting van de maatschappelijke tweedeling. De SP Capelle zal zich altijd inzetten voor een maatschappij waarin voor iedereen een goed en zeker bestaan mogelijk is. Een maatschappij die uitgaat van menselijke waarden, de gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit tussen de mensen.

De sluipende verrechtsing in de landelijke politiek en de arrogantie van de macht moet tegenwicht worden geboden. Het afschuiven van problemen in de samenleving op kwetsbare groepen is onaanvaardbaar. Zo’n twee miljoen mensen leeft op -of onder- de armoedegrens, honderdduizenden kinderen groeien zodoende op in huishoudens met een ontoereikend inkomen. Voedselbanken kunnen de vraag nauwelijks aan, er is een groot tekort aan opvangplaatsen voor dak- en thuislozen.

Bezuiniging na bezuiniging, maar wel toenemende kosten. Lonen die nauwelijks stijgen waar de lasten dat wel doen. Personeelstekorten in de zorg, het onderwijs en bij de politie. Multinationals die nauwelijks belasting betalen of als postbusfirma in ons land belastingen weten te ontduiken, terwijl de dagelijkse behoeften, gas en licht, levensmiddelen en openbaar vervoer alsmaar duurder worden. Of de verhuurdersheffing, ingevoerd om de staatsschuld af te bouwen.

Inmiddels boekt het kabinet begrotingsoverschotten, maar gaat er 2 miljard aan huurinkomsten naar de staatskas. Het is in deze tijden van woningnood onverantwoord dat dit geld niet kan worden gebruikt voor nieuwe huizen. Door de afbraak van de sociale woningbouw, letterlijk en figuurlijk, moeten mensen tot hun dertigste thuis wonen, omdat er te weinig betaalbare woningen zijn. En worden maximale huurstijgingen doorgevoerd om de heffing te kunnen betalen.

De coronacrisis laat op pijnlijke wijze de armoede zien. Duizenden gezinnen kunnen geen laptop kopen voor hun kinderen om momenteel het thuisonderwijs te volgen, mensen stonden radeloos bij de leeg gehamsterde schappen van huismerken. Gelukkig wordt er door bedrijven en maatschappelijke organisaties veel goed werk verricht, met het verstrekken van computers en levensmiddelenpakketten. Zonder hulp zouden die kinderen onderwijsachterstand oplopen en de problemen nog meer toenemen, maar het blijven lapmiddelen.

Tragisch genoeg zijn er al veel mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Daarnaast verliezen veel mensen een deel van of zelfs hun volledige inkomen. De voorspellingen zijn dat mogelijk 800 duizend hun baan kwijtraken. Uitzendkrachten, mensen met tijdelijke contracten, werknemers van bedrijven die omvallen. Er is nu een pakket noodmaatregelen, maar de gevolgen van deze crisis zullen nog lang merkbaar blijven. Ook in onze gemeente.

Er is in Capelle al veel aandacht voor mensen met schulden, die vaak gepaard gaan met bredere onderliggende problemen. Stichting Welzijn en vrijwilligers van schuldhulpverlening zijn met man en macht bezig te voorkomen dat huishoudens in een sociaal isolement komen en verder afglijden. Het is helaas te verwachten dat dit soort problematiek zal toenemen en we zullen ons als gemeente daar op moeten voorbereiden.

Zonder cynisch te willen zijn, komt een gevleugelde uitspraak van een beroemde sportman naar boven “Ieder nadeel heeft z’n voordeel”. De morele steun die de Nederlandse bevolking aan zorgverleners geeft. De aandacht voor ouderen in verzorgingshuizen, die geen bezoek meer kunnen ontvangen. De hulpacties voor kinderen uit achterstandsgezinnen. Inkomensondersteuning. Overheidssteun voor ondernemers. Het is van een ongekende grootte. Maar het is ook een moment om stil te staan bij het feit, hoe op pijnlijke wijze de kwetsbaarheid van velen in onze welvaartsstaat duidelijk is geworden. Als we de saamhorigheid en aandacht voor onze medemens die we nu tentoonspreiden, ook na deze rampzalige periode vasthouden en openstaan voor structurele aanpak van de problemen, of nu gaat om huisvesting, onderwijs of welzijn, komen we hier sterker uit. In een rechtvaardigere wereld.
 

Dit artikel is gepubliceerd in:
https://www.capelleaandenijssel.nl/gemeenteraad/nieuws-gemeenteraad_4274...
https://capelle.ijsselenlekstreek.nl/reader#p=10  (IJssel en Lekstreek Capelle 15 april 2020, p.11 rechter kolom)

Reactie toevoegen

U bent hier