h

ACTIE STOP DE HUURVERHOGING – 0% is genoeg

27 mei 2020

ACTIE STOP DE HUURVERHOGING – 0% is genoeg

Foto: SP

Dit bericht is een vervolg op https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2020/05/actie-stop-de-huurverho... . Na informatie van het landelijke campagneteam volgt, hoe onze lokale actie eruit gaat zien.

Intussen kwam er meer informatie beschikbaar van het landelijke campagneteam. Daaruit bleek, dat de verhuurderheffing de grootste boosdoener is: een vol kwart van wat je aan huishuur betaalt, gaat rechtstreeks de staatskas in! Dit treft haast álle huurders, ongeacht de prijsklasse van de woning. Daarmee draaien huurders nog steeds ver boven verhouding op voor de vorige crisis, die van banken en beurzen 2008-2011. Óók via “huurmaximalisatie”: het gaandeweg zo hoog mogelijk optrekken van het maandbedrag van mensen die hun woning al lang huren.
En toen was daar -bovenop de woningnood- de coronacrisis. Dit blijkt tot hevige inkomensklappen te gaan leiden, zie wat ons Centraal Bureau voor de Statistiek ons hierover te melden had zoals in https://nos.nl/artikel/2334033-economische-klappen-door-coronavirus-we-h... . En dat terwijl lasten zoals de woninghuren, al jaren veel harder stegen dan de inkomens.
Het blijkt de Eerste Kamer geweest te zijn, die daarom de minister dringend verzocht om de huren dit jaar niet te verhogen. Deze Kamerbreed gesteunde SP-motie die ze naast zich heeft neergelegd. Ze wíl niet. Het is nu dus aan ons en aan de fracties om de minister alsnog tot huurbevriezing te bewegen. Zowel landelijk áls lokaal: omdat de situatie per gemeente verschilt.

Hoe gaat onze lokale actie eruitzien?
Tot 26 mei houden we een vragenronde onder lokale huurders (zowel Capelle als Krimpen aan den IJssel). Met de aldus ontvangen informatie kunnen we een gegronde petitie opstellen: een dringend verzoekschrift gericht aan verhuurders. Vanaf ca. 1 juni kan iedereen die petitie (doen) ondertekenen. Ook als je zelf geen woninghuurder bent!
Deze ondertekening vindt online plaats. Maar er komt ook een print-exemplaar waarmee je zelf je eigen omgeving kunt bestrijken en waarmee we coronaveilig bij winkelcentra kunnen staan.
Tijdens de nationale actieweek 22-28 juni, kunnen we de getekende petitie dan in pdf aanbieden aan alle ons bekende verhuurders. En bovendien fysiek -bijvoorbeeld in 1,5-meter-optocht- aan de grootste verhuurder met een lokaal kantoor in Capelle: Havensteder.

Reactie toevoegen

U bent hier