h
12 januari 2011

SP vraagt opheldering over woningbouw Couwenhoek

De gemeenteraad heeft in december ingestemd met de bouw van 120 woningen op de Couwenhoek. Dit is volgens het college noodzakelijk voor de financiering van de nieuwe schoolgebouwen aan de Alkenlaan. De SP zet hier vraagtekens bij en stemde tegen. Woningbouw zou slechts minimaal bijdragen aan het kostendekkend maken van het scholenproject (1,3 miljoen eenmalige baat tegen 2 miljoen aan rentelast per jaar), de SP accepteert kostendekking daarom niet als argument voor woningbouw op de nu nog groene Couwenhoek. Volgens de Socialisten heeft de wethouder de noodzaak van woningbouw nog niet kunnen aantonen.

Lees verder
15 december 2010

Geen school, wel woningbouw op Couwenhoek

De SP heeft zich van meet af aan verzet tegen de bouw van het IJsselcollege op de Couwenhoek. Dinsdag 14 december heeft een overgrote meerderheid van de raad er voor gekozen het IJsselcollege niet op de Couwenhoek te bouwen maar het op de huidige locatie aan de Alkenlaan / Pelikaanweg. De raad stemde wel in met de bouw van woningen op de Couwenhoek. De SP is ook hier tegen.

Lees verder
6 december 2010

Stadsregio zet het mes in de huursector

Met het voorgenomen beleid van de Stadsregio Rotterdam waarbij het aantal sociale woningen verminderd moet worden, zal de woningmarkt een onheilzaam lot tegemoet gaan. Het Kabinetsbeleid en het beleid vanuit Europa zal wel eens de laatste zet kunnen worden waarbij de voorraad sociale woningbouw uiteindelijk een put zal vormen voor achterblijvers in onze maatschappij. Zo vinden verschillende fractievoorzitters van de SP in de Stadsregio.

Lees verder
3 december 2010

College houdt mensen in armoede

Meltem OkcuWethouder Faassen (VVD) van sociale zaken heeft in het collegeprogramma aangekondigd dat mensen in Capelle aan den IJssel moeten gaan werken voor het behoud van hun bijstandsuitkering. De SP vindt dat hiermee het minimumloon wordt ontdoken en een onderklasse van werkende armen wordt gecreëerd.

Lees verder
29 november 2010

Bewoners Hovenbuurt ontevreden over Com·wonen

Afgelopen vrijdag kwamen bewoners van de hovenbuurt bijeen om te praten over hun onbevredigende woonsituatie. Onder de strakke leiding van SP Kamerlid Manja Smits werd een inventarisatie gemaakt van de problemen die bewoners ondervinden bij de klachtenafhandeling door woningstichting Com·wonen.

Lees verder
20 november 2010

College is om, geen megaschool op Couwenhoek

Het Capelse gemeentebestuur zet niet langer in op de bouw van een scholencomplex op de Couwenhoek waarvoor het sportpark had moeten wijken en omwonenden hun leefomgeving drastisch hadden zien veranderen. De SP geeft zich samen met GroenLinks en de bewoners van de Couwenhoek van meet af aan verzet tegen dit plan dat nu dus van de baan is.

Lees verder
16 november 2010

SP wil links alternatief bezuinigingen

Afgelopen weekend heeft het college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt 8 miljoen euro te willen bezuinigen in Capelle aan den IJssel. De SP heeft gisteren de PvdA en GroenLinks opgeroepen om samen een links alternatief bezuinigingsvoorstel op te stellen.

Lees verder
6 november 2010

Bewoners Hovenbuurt: Geen afbraak sociale woningbouw

De SP is afgelopen donderdag op bezoek geweest in de Hovenbuurt om met de mensen te praten over de sloopplannen van Com.wonen en het gemeentebestuur. Onlangs maakte het college van Leefbaar Capelle, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP haar plan bekend om een aanzienlijk deel van de sociale huurwoningen te gaan slopen.

Lees verder

Pagina's