h
29 september 2010

Maak een politiek uitstapje naar de Tweede Kamer

Tweede Kamer
Als blijk van waardering voor onze leden en om lokaal en landelijk bij elkaar te brengen krijgen de SP-afdelingen in de regio Rijnmond de gelegenheid om met hun partner of kind(eren) op 12 november 2010 op bezoek te gaan bij de Tweede-Kamerfractie van de SP. Een unieke kans om met eigen ogen de Tweede Kamer te bekijken en met onze Kamerleden en medewerkers in gesprek te gaan.

Lees verder
17 september 2010

Gemeente protesteert tegen bezuiniging op bijstand

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft protest aangetekend bij Minister Donner tegen de bezuinigingen op de bijstand. De SP had hier eerder op aangedrongen in schriftelijke vragen aan het college.

Lees verder
8 september 2010

SP start politiek seizoen met barbecue

De SP afdeling in Capelle aan den IJssel heeft afgelopen zondag een barbecue georganiseerd voor haar leden. Onder het genot van een worstje en een gezonde hap vette rook maakten leden kennis met elkaar en blikten vooruit op het komende politieke seizoen.

Lees verder
6 september 2010

SP start wekelijkse hulpdienst in Capelle

Op maandag 13 september start de Socialistische Partij in Capelle aan den IJssel een hulpdienst. De SP houdt elke maandagavond een inloopspreekuur in wijkcentrum de Trefterp aan het Damsterdiep. De dienst staat mensen bij, bijvoorbeeld bij misstanden met de werkgever, verhuurder, gemeente of uitkeringsinstantie. De hulpdienstmedewerkers helpen met informatie, met advies, met het invullen van formulieren of verwijzen door naar de juiste instanties. Deze service van de SP is gratis en voor alle inwoners van Capelle aan den IJssel.

Lees verder
3 september 2010

College sluit ogen voor problemen AWBZ

Het Capels college van Leefbaar Capelle, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP ontkent dat er in Capelle problemen zijn rondom de AWBZ. De collegepartijen verweten afgelopen woensdag tijdens de commissievergadering de SP van een goedkope publiciteitsstunt. De SP had de problemen die zijn ontstaan door de bezuinigingen op de AWBZ op de agenda van de commissie gezet. Voor veel mensen is de zorg uit de AWBZ komen te vervallen. De gemeenten hebben de taak gekregen dit op te vangen. Vooral ouderen die voorheen dagbesteding kregen vanuit de AWBZ zijn slachtoffer. Ze konden zich melden bij stichting MEE maar doen dit vaak niet waardoor ze uit beeld zijn. De SP wil dat de gemeente kleinschalige dagbesteding op verschillende plaatsen opent waar ouderen naartoe kunnen. Het college ziet hier niets in omdat er volgens CDA-wethouder Keuzekamp geen probleem is. De overige oppositiepartijen zagen ook nog geen reden om het college op te dragen met alternatieve te komen.

Lees verder
26 augustus 2010

Gratis OV voor 65-plus is een succes

Uit een evaluatie van het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers blijkt dat het OV-gebruik met 10% is toegenomen. De toename geldt in het bijzonder voor het aantal korte ritten. De SP in Capelle aan den IJssel is als voorvechter van gratis open baar vervoer erg blij met deze resultaten.

Lees verder
23 augustus 2010

SP wil referendum mogelijk maken in Capelle

Gemeentes hebben de wettelijke mogelijkheid een referendum uit te schrijven maar de gemeente Capelle aan den IJssel kent nog geen verordening die dit in de praktijk mogelijk maakt. De SP vindt het belangrijk dat de burger zich uit kan spreken over belangrijke beslissingen, zeker in deze tijd waarin diezelfde burger steeds minder invloed heeft op het gemeentebestuur.

Lees verder
7 augustus 2010

SP eist opheldering over bezuinigingen op bijstand en thuiszorg

Gemeenten krijgen dit jaar 448 miljoen minder van minister Donner voor bijstandsuitkeringen. Dit terwijl de werkloosheid en het aantal mensen dat is aangewezen op een uitkering door de crisis is toegenomen. Ook minister Klink doet een greep in de gemeentekas: er komt 200 miljoen minder beschikbaar voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Lees verder
15 juli 2010

SP bij buurtfeest Hoven/Wiekslag

Op zaterdag 10 juli hebben de bewoners van de Hoven en de Wiekslag een buurtfeest georganiseerd. Alle nieuwe raadsleden waren uitgenodigd maar alleen de SP was van de partij. De SP is een groot voorstander van door bewoners georganiseerde evenementen.

Lees verder

Pagina's