h
6 juni 2011

PVDA & SP: “Dolmus in plaats van stadsbus”

De Stadsregio Rotterdam gaat bezuinigen op het openbaarvervoer in de regio. In Capelle aan den IJssel worden o.a. De buslijnen hierdoor getroffen. Nog minder busvervoer en lagere frequentie is niet acceptabel voor de fracties van PvdA en SP. Ze komen met een voorstel om in Capelle aan den IJssel een “Dolmus” bussen te laten rijden. Het systeem bestaat uit kleine busjes die een vaste route rijden. Langs de route kan iedereen instappen door de hand op te steken. Er hoeft meestal niet lang gewacht te worden en de tarieven zijn laag. Heel veel steden binnen en buiten Europa gebruiken al een dergelijk systeem voor busvervoer.
Dolmus
Foto Flickr: Plueschkinder

Lees verder
30 mei 2011

Niet bezuinigen op armoedebestrijding

Meltem OkcuDe SP maakt zich ernstig zorgen over de bezuiniging op armoedebestrijding na 2012. Het budget wordt dan verlaagd van 526.000 naar 175.000 euro. Dit kwam vorige week naar voren tijdens het raadspodium over hulp aan kinderen die in armoede opgroeien dat werd gehouden op initiatief van de SP. Het college gaat de komende periode flink inzetten op het verbeteren van de hulp aan deze gezinnen. Volgens de SP echter, is het grote gevaar dat door de bezuiniging na 2012 deze hulp flink verslechtert en kinderen daar de dupe van worden. De socialisten willen dat deze bezuiniging van tafel gaat.

Lees verder
1 mei 2011

SP op Vrijmarkt Capelle


Afgelopen Koninginnedag stond de SP weer op de Vrijmarkt op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. Van 10 uur ’s ochtends tot 4 uur ’s middags was het een gezellige drukte bij de stand de SP had voor de bibliotheek.

Lees verder
17 april 2011

SP start onderzoek sociale werkplaats

De SP in Capelle aan den IJssel start komende week een onderzoek onder medewerkers van de sociale werkplaats Promen. Het CPB voorspelt een verlies van 30.000 banen bij de sociale werkplaatsen. De SP krijgt daar veel verontrustende berichten over. Door dit onderzoek wil de SP meer te weten komen over de problemen waar de medewerkers van de sociale werkplaatsen mee kampen. Het onderzoek wordt door de SP in het gehele land uitgevoerd. De vragenlijst kan worden ingevuld op de speciale site www.armoedewerktniet.nl. De uitkomsten worden door de Tweede Kamerfractie van de SP gebruikt in de komende debatten over de sociale werkplaatsen.

Lees verder
11 april 2011

Hulpverlening arme kinderen moet beter

Meltem OkcuDe hulpverlening aan kinderen uit arme gezinnen schiet tekort. Dit blijkt uit het op zes april gepresenteerde rapport 'Het kind van de rekening' dat is geschreven door het Integraal Toezicht Jeugdzaken. De onderzoekers spraken jongeren, ouders en organisaties in een vijftal steden waaronder Capelle aan den IJssel. De toezichthouder concludeert dat hulpverleners vaak kort bij een gezin betrokken zijn en langs elkaar heen werken. Hulp aan arme gezinnen faalt met name door het gebrek aan regie bij de gemeenten en de enorme bureaucratie. De SP in Capelle aan den IJssel heeft naar aanleiding van dit rapport vragen gesteld aan het college.

Lees verder
31 maart 2011

Bewoners Meeuwenbuurt willen geen woontorens

Uit een enquête die de SP afnam in de Meeuwenbuurt bleek dat de bewoners niets zien in de plannen om 51 meter hoge woontorens te bouwen in hun buurt. De buurtbewoners zien wel graag nieuwbouw verschijnen op de plek van het pand van Coster. De bewoners zien liever lagere appartementen gebouwd worden.

Lees verder
22 maart 2011

Gemeenteraad stemt in met referendum

Afgelopen maandag heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het initiatiefvoorstel van de SP en Leefbaar Capelle om een referendumverordening in te voeren. Dit betekend dat vanaf nu de gemeenteraad de inwoners kan betrekken bij de besluitvorming. Het is voor de burgers ook mogelijk om zelf een referendum uit te schrijven en daarmee de gemeenteraad te adviseren. De SP en Leefbaar Capelle zijn blij met deze ontwikkeling. Volgens de partijen is het goed voor de democratie als de gemeente Capelle bij belangrijke beslissingen een referendum kan uitschrijven. De SGP en het CDA stemden tegen.

Lees verder
18 maart 2011

SP vraagt opheldering over tekort bij zorgstichting de Zellingen

Het college is van plan om de jeugdgezondheidszorg voor kinderen tussen 4-19 jaar van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) over te brengen naar zorginstelling De Zellingen. Dit terwijl recentelijk bekend is geworden dat De Zellingen 2,5 miljoen moeten bezuinigen. De SP heeft het college gevraagd wat dit voor gevolgen heeft voor de inwoners van Capelle. Wethouder Ans Hartnagel heeft toegezegd de raad spoedig te informeren.

Lees verder
15 maart 2011

SP in gesprek over nieuwbouw torens Meeuwensingel

Al enkele jaren zijn er plannen om nieuwbouw te realiseren aan de Meeuwensingel op de plek waar nu nog het kantoor van Coster staat. Nu zijn de definitieve plannen ingediend en de gemeenteraad zal zich hier maandag 21 maart over uitspreken. De bedoeling is om appartementen te bouwen in de midden en hoge prijsklasse. De twee torens worden 51 meter hoog. In aanloop naar de raadsvergadering gaat de SP een enquête afnemen bij de buurtbewoners over de nieuwbouw. De SP heeft bedenkingen bij dit plan. Volgens de socialisten is er al een overschot aan appartementen in midden en hoge prijsklasse. Daarnaast vraagt de SP zich af of hoge woontorens wel passen in de buurt.

Lees verder
7 maart 2011

Radiodebat: SP wil 40% sociale woningbouw in de Hoven

Volgens het collegewerkplan moet er minder sociale woningbouw komen in Capelle. De SP wil echter dat er 40% sociale woningbouw komt in De Hoven. Terry van Radio Capelle sprak hierover op 5 maart met Jurgen van der Sloot van de SP, en Jean-Paul Meuldijk van Leefbaar Capelle.

Lees verder

Pagina's