h

Sociale zaken, Werkgelegenheid en Inkomen

5 december 2013

Meer aandacht voor werkomstandigheden bij Promen

Deze week heeft de
gemeenteraad in Capelle aan den IJssel op initiatief van de SP aandacht
gevraagd voor het sociale aspect bij sociale werkvoorziening Promen.
"Door de nieuwe Participatiewet verandert er veel bij de sociale werkvoorzieningen, waardoor
een deel van de medewerkers zich onzeker voelt over de toekomst. Ik ben tevreden dat de gemeenteraad en de wethouder nu aangeven dat er naast het financiële resultaat ook voldoende aandacht moet zijn voor de werkomstandigheden voor de medewerkers. Tot op heden lag de nadruk vooral op de financiën", aldus SP-burgerraadslid Meltem Okcu.

Lees verder
13 november 2013

SP wil aanpak van jeugdwerkeloosheid

De SP wil dat de gemeente werk gaat maken van de aanpak van jongeren onder
de 27 die zonder afgeronde opleiding en/of zonder werk thuis zitten.
Deze groep jongeren krijgt bij werkloosheid
geen uitkering maar moet eerst vier weken zelf actief op zoek naar een baan of opleiding. Na deze vier weken kunnen jongeren zich weer melden
bij de gemeente. In de praktijk blijkt dat dit niet gebeurd. Volgens de SP moet de gemeente veel actiever optreden in de richting van werkloze jongeren om ervoor te zorgen dat zij de kansen pakken om zich verder te ontwikkelen.

Lees verder
2 juni 2013

SP vraagt opheldering over jongeren zonder inkomen

De SP-fractie heeft afgelopen week schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over jongeren waarvan de uitkering is stopgezet. De SP heeft onlangs een meldpunt geopend voor jongeren in de bijstand en krijgt meerdere berichten dat jongeren soms al maanden zonder inkomen zitten. SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot wil opheldering van de wethouder.

Lees verder
8 april 2013

SP verzamelt ervaringen van werkzoekende jongeren tot 27 jaar

werkplein UWV
De SP is op zoek naar Capelse jongeren die momenteel geen werk hebben en ook geen opleiding volgen. De socialisten willen graag inventariseren tegen welke problemen deze jongeren aanlopen. Vanaf dit jaar moeten jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werk vinden en krijgt men in principe geen bijstandsuitkering. Hierdoor kunnen deze jongeren soms meerdere weken zonder uitkering komen te zitten.

Lees verder
5 december 2011

SP wil dat duur interim-management Promen niet langer blijft.

De SP heeft vandaag vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het interim-management bij de sociale werkplaats. Afgelopen jaar is dit management aangesteld om bezuinigingen door te voeren en orde op zaken te stellen. Nu is bekend geworden dat komend jaar Promen nog meer moet bezuinigen. Volgens de SP passen daar geen peperdure interim-managers bij. "Op alles en iedereen wordt bezuinigd bij de sociale werkplaatsen, het is ongepast als er dan managers rondlopen die fors boven de Balkenendenorm verdienen." Aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot

Lees verder
29 november 2011

SP en PvdA in actie voor 'Armoede werkt niet'

Afgelopen zaterdag stonden bij de Koperwiek in Capelle aan den IJssel de lokale afdelingen van de SP en de PvdA actie te voeren voor 'Armoede werkt niet'. Mensen hadden de laatste kans om een werkhandschoen te ondertekenen voor de ketting van solidariteit en werden geïnformeerd over de manifestatie 'Armoede werkt niet' op 10 december in Den Bosch.
Armoede werkt niet

Lees verder
18 november 2011

SP en PvdA: "Kom naar manifestatie armoede werkt niet!"

De SP en de PvdA in Capelle aan den IJssel roepen inwoners op om op zaterdag 10 december naar de manifestatie "Armoede werkt niet" te komen. Op deze zaterdag wordt er door de SP, de PvdA, de FNV en andere belangenorganisaties een grote manifestatie georganiseerd in de Brabanthallen in Den Bosch om een vuist te maken tegen de forse bezuinigingen op mensen met een beperking. De plannen van het kabinet Rutte om mensen die het al niet breed hebben de rekening van de crisis te laten betalen moeten zo snel mogelijk van tafel wat betreft de organisatie van "Armoede werkt niet". Door de plannen van het Kabinet Rutte zullen jonggehandicapten, bijstandsgerechtigden en werknemers van de sociale werkplaats een deel van hun inkomen moeten inleveren en zullen 60.000 plekken in de sociale werkvoorziening worden geschrapt. Zaterdag 26 november zijn zowel de PvdA als de SP te vinden in het stadscentrum van Capelle aan den IJssel om mensen op te roepen zich aan te sluiten bij het verzet.
Armoede werkt niet

Lees verder
9 augustus 2011

werken voor je uitkering bij het MKB

De SP in Capelle aan den IJssel heeft vragen gesteld aan het college over het MKB-project van het werkbedrijf “Capelle Werkt”. Het college laat mensen met een bijstandsuitkering werken bij het Capelse midden- en kleinbedrijf. De eerste medewerker is begonnen bij groente- en fruitspeciaalzaak “de Rode Biet”. Het college had aangegeven dat mensen die bij “Capelle werkt” werken enkel binnen de gemeente zouden werken, en niet zich niet op de markt zouden begeven. Nu blijkt dat bijstandsgerechtigde ook gaan werken voor hun uitkering bij het MKB. De SP vindt dat het Capels werkbedrijf niet mag worden misbruikt om mensen onder het minimumloon te laten werken.

Lees verder
25 juli 2011

Solidariteitsactie sociale werkplaatsen


De SP afdeling van Capelle aan den IJssel heeft afgelopen zaterdag, samen met medewerkers van Promen, bij het winkelcentrum de Koperwiek de solidariteitsactie voor de sociale werkplaatsen gehouden. Het kabinet wil 1,8 miljard euro bezuinigen op de sociale werkplaatsen en hierdoor dreigen op de sociale werkplaatsen 60.000 banen te verdwijnen. Ruim driehonderd Capellenaren hebben hiertegen geprotesteerd door hun handtekening op een werkhandschoen te zetten en hierbij ook een boodschap te schrijven voor het kabinet Rutte.

Lees verder
17 april 2011

SP start onderzoek sociale werkplaats

De SP in Capelle aan den IJssel start komende week een onderzoek onder medewerkers van de sociale werkplaats Promen. Het CPB voorspelt een verlies van 30.000 banen bij de sociale werkplaatsen. De SP krijgt daar veel verontrustende berichten over. Door dit onderzoek wil de SP meer te weten komen over de problemen waar de medewerkers van de sociale werkplaatsen mee kampen. Het onderzoek wordt door de SP in het gehele land uitgevoerd. De vragenlijst kan worden ingevuld op de speciale site www.armoedewerktniet.nl. De uitkomsten worden door de Tweede Kamerfractie van de SP gebruikt in de komende debatten over de sociale werkplaatsen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier