h

Sociale zaken, Werkgelegenheid en Inkomen

11 april 2011

Hulpverlening arme kinderen moet beter

Meltem OkcuDe hulpverlening aan kinderen uit arme gezinnen schiet tekort. Dit blijkt uit het op zes april gepresenteerde rapport 'Het kind van de rekening' dat is geschreven door het Integraal Toezicht Jeugdzaken. De onderzoekers spraken jongeren, ouders en organisaties in een vijftal steden waaronder Capelle aan den IJssel. De toezichthouder concludeert dat hulpverleners vaak kort bij een gezin betrokken zijn en langs elkaar heen werken. Hulp aan arme gezinnen faalt met name door het gebrek aan regie bij de gemeenten en de enorme bureaucratie. De SP in Capelle aan den IJssel heeft naar aanleiding van dit rapport vragen gesteld aan het college.

Lees verder
3 december 2010

College houdt mensen in armoede

Meltem OkcuWethouder Faassen (VVD) van sociale zaken heeft in het collegeprogramma aangekondigd dat mensen in Capelle aan den IJssel moeten gaan werken voor het behoud van hun bijstandsuitkering. De SP vindt dat hiermee het minimumloon wordt ontdoken en een onderklasse van werkende armen wordt gecreëerd.

Lees verder
7 augustus 2010

SP eist opheldering over bezuinigingen op bijstand en thuiszorg

Gemeenten krijgen dit jaar 448 miljoen minder van minister Donner voor bijstandsuitkeringen. Dit terwijl de werkloosheid en het aantal mensen dat is aangewezen op een uitkering door de crisis is toegenomen. Ook minister Klink doet een greep in de gemeentekas: er komt 200 miljoen minder beschikbaar voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Lees verder
20 mei 2010

Steun voor kleine ondernemer


SP secretaris Anneke Bosgieter (rechts) overhandigd "Hart voor de zaak"
Deze week werd door de SP het rapport en film 'Hart voor de Zaak- steun de kleine ondernemer' van SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen gepubliceerd. Hart voor de Zaak bevat tientallen voorstellen om ruimte en steun te geven aan deze honderdduizenden bedrijven. De SP stelt onder meer voor om de inkoopmacht van de allergrootste bedrijven te beperken, om een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid op te zetten en om de huurbescherming van kleine ondernemers te verbeteren. Anneke Bosgieter van de Capelse SP heeft de plannen voor kleine ondernemers persoonlijk overhandigd aan verschillende middenstanders. De SP vindt het belangrijk om de zelfstandige te ondersteunen. Ze zijn de ruggengraat van onze economie en de belangrijkste werkgever van ons land. Het kleinbedrijf is innovatief en kan nog echt maatwerk leveren.

Lees verder
19 februari 2010

SP komt op voor belangen van kleine zelfstandigen

Jurgen van der Sloot bij KVK debat
Op donderdagavond had de Kamer van Koophandel een lijsttrekkersdebat georganiseerd in het gemeentehuis. Lijsttrekker Jurgen van der Sloot van de SP gaf aan dat zelfstandigen een steun in de rug verdienen. De SP pleit ervoor dat zelfstandigen kwijtschelding krijgen van gemeentelijke lasten wanneer deze op of onder het bijstandsniveau zitten. Starters die een ondernemersdiploma behalen krijgen een aanmoedigingssubsidie. Daarnaast moeten lokale zelfstandigen ook een eerlijke kans krijgen bij gemeentelijke aanbestedingen. Dat is mogelijk door de omzet eis te verlagen. Ook moet de gemeente er voor zorgen dat de administratieve lasten voor ondernemers zo laag mogelijk blijven.

Lees verder
24 oktober 2009

65 blijft 65 in Schollevaar

65 blijft 65 spandoek
Vandaag stond de SP bij winkelcentrum de Scholver met de petitie 65 blijft 65. De afgelopen weken heeft de SP in Capelle al meerdere malen actie gevoerd tegen verhoging van de AOW-leeftijd. Inmiddels hebben zo'n 800 Capellenaren hun handtekening gezet voor 65 blijft 65.
In de buitengebieden van de Capelse SP wordt ook actie gevoerd. Afgelopen vrijdag was de SP aanwezig in Lekkerkerk om ook daar handtekeningen op te halen.
De komende weken gaat de SP de druk verder opvoeren om deze a-sociale maatregel tegen te houden.

Lees verder
13 oktober 2009

Actie voor 65 blijft 65 in Krimpen aan de Lek


Afgelopen vrijdagavond heeft de SP werkgroep Nederlek actie gevoerd voor 65 blijft 65 in Krimpen aan de Lek. De inwoners van Krimpen aan de Lek tekenden graag voor 65 blijft 65. Ook hier is de overgrote meerderheid niet van plan om de crisis te gaan betalen door langer door te werken. De jongeren in Krimpenaan de Lek waren ook graag bereid om te tekenen tegen verhoging van de AOW leeftijd.

Lees verder
4 oktober 2009

65 blijft 65 op Stadplein

Actie 65 blijft 65
Afgelopen zaterdag was de Capelse SP aanwezig op het Stadplein om de Capellenaren te vragen om een handtekening voor 65 blijft 65. Veel mensen waren bereid om een handtekening te zetten, en sprake hun onvrede uit over de huidige regering. Na een paar uur waren er weer een paar honderd handtekeningen bij.
De SP in Capelle merkt dat de actiebereidheid onder de bevolking toeneemt. Nooit eerder haalde de SP zo gemakkelijk handtekening op als met de actie 65 blijft 65.

Lees verder
27 september 2009

SP Capelle voert actie voor 65 blijft 65

Afgelopen vrijdagavond heeft de SP handtekeningen opgehaald bij winkelcentrum de Koperwiek tegen de verhoging van de AOW leeftijd naar 67 jaar. Veel Capellenaren zijn het met de SP eens dat verhoging ongewenst en niet nodig is. Tevens geven veel mensen aan zich goed te kunnen vinden in de alternatieven van de SP zoals het beperken van de hypotheekrente aftrek. Aanstaande zaterdag 3 oktober zal de SP wederom in actie komen tegen verhoging van de AOW leeftijd.

Lees verder
19 augustus 2009

Veel Capellenaren ondersteunen "65 blijft 65"

65 blijft 65 handtekeningactie
Afgelopen zaterdagmiddag hebben leden van de SP Capelle handtekeningen opgehaald voor de actie "65 blijft 65". De SP is deze zomer deze actie gestart om er voor te zorgen dat de AOW leeftijd op 65 blijft. Hiervoor gaat de SP in het hele land handtekeningen ophalen om deze vervolgens aan te bieden aan de regering. Veel mensen in Capelle wilde graag de actie ondersteunen en zetten direct hun handtekening. De regering wil de AOW leeftijd verhogen vanwege de crisis. Maar deze maatregel is ongewenst, onzinnig en onnodig. Ook blijft de AOW betaalbaar ook met de aankomende vergrijzing. Aangezien de groeiende groep 65-plussers zorgen er voor dat de inkomsten uit belastingen over pensioenen fors zullen stijgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier