h

Pier Panderplein

3 augustus 2019

Pier Panderplein

Foto: SP Capelle / SP Capelle

Eindelijk werd het plein gerenoveerd ten zuiden van winkelcentrum Picassopassage, voorheen de Scholver.

Dit was heel hard nodig en in 2016 had de SP hierom al gevraagd.
Zie: https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2016/01/sp-wil-opheldering-over-situatie-winkelcentrum-de-scholver,
Uiterlijk kerst 2018 zouden de werkzaamheden klaar zijn. Niet dus. Meerdere keren heeft onze fractievoorzitter vragen gesteld, ook schriftelijke aan de betreffende wethouder, om meer informatie los te krijgen,
Zie:  https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2019/03/winkelcentrum-pier-panderplein-scholver.
De antwoorden waren laat, ontwijkend en riepen nieuwe vragen op.
In maart 2019 bleek tenslotte, dat het werk al maanden stillag vanwege het lekkende dak van de onderliggende garages, wat de bodem vormt van het plein. Mei 2019 werd de nieuwe opleverdatum.

Op 2 juli werd in de Commissie Samenleving en Economie de voorjaarsnota besproken. Nog steeds is het plein niet voltooid, ook de nieuwe einddatum is dus niet gehaald. Tijdens de Commissie­vergadering bleek bovendien, dat de kosten bijna dubbel zo hoog uitvallen dan steeds beweerd was. Alle partijen spraken daarop hun verbazing en ongenoegen uit, zowel over dit prijskaartje als over de nalatige wijze waarop de SP-vragen beantwoord zijn. De verantwoordelijke wethouder ging dus diep door het stof.

Desondanks blijft de SP blij dát plein en winkelcentrum hun hoogstnodige vernieuwing ondergaan. Wel doemt er nu een nieuwe ontwikkeling op: de weekmarkt verdwijnt van het Panderplein. De fractie gaat zich dan ook inzetten voor behoud van deze markt.

U bent hier