h

THEMA-AVONDEN WONINGBOUWPLANNING RAADSCOMMISSIE SOB 2/2, 6 JULI: TRENDS EN ONTWIKKELINGEN, 'VRAAGGERICHTHEID' - 'DE SAMENLEVING IN': LOZE RECLAMEKRETEN?

27 september 2020

THEMA-AVONDEN WONINGBOUWPLANNING RAADSCOMMISSIE SOB 2/2, 6 JULI: TRENDS EN ONTWIKKELINGEN, 'VRAAGGERICHTHEID' - 'DE SAMENLEVING IN': LOZE RECLAMEKRETEN?

Foto: Toos Spee

Dit is deel 2 over de thema-avonden. Met opmerkelijks over de verhuurderheffing in het eerste tekstblok.

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
door Lindella Dujardin Papio (senior beleidsadviseur Wonen bij de gemeente) - (naar 6 juli doorgeschoven laatste dia van 8 juni).
Aan de hand van krantenkoppen bespreekt mevrouw Dujardin Papio de huidige vechtmarkt op woning­gebied. Alleen al in de regio Rotterdam zouden er 54.000 woningen bij moeten komen. Herstel treedt niet op door de coronacrisis, die ook hier bv. flexwerkers en ondernemers minstens zo erg treft als de vorige crisis. Toch blijven vraag naar en verkoop van woningen onverminderd hoog. Het motto moet dus blijven: bijbouwen!
Mits de gemeente blijft begeleiden, blijven beleggers ook in crisistijd investeren in huurwoningen. Echter: vanaf 2020 nemen de investeringskosten toe wegens duurzaamheidseisen.
In dit verband ging mevrouw Dujardin Papio speciaal in op de verhuurderheffing. Bij invoering in 2012 zou het doel zijn: subject- in plaats van objectsubsidies. De heffing bleek echter puur gericht op het dichten van tekorten van de Rijksbegroting. Ook zou deze heffing tijdelijk zijn, maar dat is niet zo. Sinds 2012 is al 10 miljard euro geïnd. Dat is wat corporaties niet kunnen investeren. Ook al geeft het Rijk subsidies op nieuwbouw, veel verhuurders én gemeentes vragen niet zomaar dringend om beëindiging van deze heffing!
Waarom gemeente Capelle niet in dit rijtje staat, kun je lezen onder het kopje 'Lokaal, fractie' van hoofdstuk 'Stop de huurverhoging' https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2020/09/actie-stop-de-huurverho... .

'VRAAGGERICHTHEID' - 'DE SAMENLEVING IN': LOZE RECLAMEKRETEN?
De rest van de tweede thema-avond ging over hoe de diverse soorten (ver)bouw-ontwikkelingen het gemeentelijke traject doorlopen en wie daar wanneer hoe over beslist: gemeenteraad en/of College van Burgemeester en Wethouders (B&W).
Op de openingsdia 'Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl' staan 2 opmerkelijke punten:
- 'Vraaggericht' bleef zonder antwoord op: wíens vraag? De door Havensteder geschetste stormloop op naar inkomen nog betaalbare huisvesting, die geldt althans niet als 'vraag' om zich op te richten. Want dan zou immers zoiets als de Hoven-II-sloop nooit zijn doorgedrukt, die wel degelijk ten minste één bron van dat huidige schreeuwende tekort blijkt te zijn (zie hoofdstukje Havensteder op https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2020/09/thema-avonden-woningbou... ).
- 'Minder vergaderen, meer de samenleving in' geldt zowel Raad als College. Wie echter zou die samenleving zijn dan? En vooral: heeft ze hierdoor daadwerkelijk iets in te brengen gekregen, of typeert deze stelling juist vrijblijvendheid van Raad en College naar 'de Capelse burger'? Behalve het stukje samenleving 'ontwikkelaars' geheten, komt 'de samenleving' in dit hoofdstuk geheel nergens meer voor. Oftewel: dat 'meer de samenleving in' is inderdaad niets meer dan een loze reclameslogan. Alles draait blijkbaar om 'het proces' waarin -als resultaat- als het ware de Raad wikt, B&W beschikt, en de burger het nakijken heeft.

Reactie toevoegen

U bent hier