h

WOONBELEID - HOVEN, DEMONSTRATIE 14 APRIL CAPELLE AAN DEN IJSSEL

13 april 2021

WOONBELEID - HOVEN, DEMONSTRATIE 14 APRIL CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Foto: Vlot / Hoven demonstratie Havensteder 28 oktober 2019

De laatste van Havensteder hurende Hoven-bewoners worden binnenkort op straat gezet. Met Actualiteitenraad en motie bereikten SP en PvdA met steun van GL, slechts noodoplossing voor 3 van de toen nog 14 huishoudens die er nog woonden (zie 4. in de literatuuropgave). Daarom 'flitsactie Hoven: stop dreigende dakloosheid!': inspreken bij Raadscommissies en demonstratie.

Op 6 april sprak Toos Spee in bij Commissie Bestuur Veiligheid en Middelen. Burgemeester Oskam ging enkel in op enkele woorden in plaats van op de strekking van de tekst en verklaarde zich achter wethouder Struijvenberg op te stellen, in plaats van in gesprek te willen gaan of zelfs maar 1 vraag te stellen. Daarom bestond haar 2e inspreektekst uit alsnog een reactie op hem, op 7 april bij Commissie Samenleving en Economie.
Beide daarbij aanwezige wethouders -Struijvenberg en Hartnagel- wilden zich laten voorstaan op wat zij voor een beperkt aantal Hovenbewoners bereikt hadden. Terwijl er als gevolg van het Capelse beleid, heel wat méér huishoudens zich in wanhopige uitzichtloze situaties bevinden dan de 11 die nu dakloos dreigen te raken. Dit keer werden aan mevrouw Spee wél vragen gesteld. Met dank aan raadslid Weemhof (PvdA) en voorál aan de fractievoorzitter van de SP. Je kunt dit alles terugluisteren bij '3. Spreekrecht inwoners' op https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/792044/Commis... .
Beide bijgaande inspreekteksten zijn meest op hier onderaan staande literatuurlijst gebaseerd en zijn dus bepaald niet uit de lucht gegrepen.

Ook dit inspreken, mede door Hovenbewoners zelf op 6 april, gaat niets veranderen. Wel is nu duidelijk, waar burgemeester Oskam staat. Ons héle College van Burgemeester & Wethouders hanteert eenrichtingsverkeer. Deze slager keurt het eigen vlees, EN keurt en praat dat louter goed. De bulk van de Gemeenteraad gaat daarin mee. Enkel GL PvdA en uiteraard SP, die níet. Het gaat dus daadwerkelijk om een inwoner-vijandige bestuurscultuur, net als bij de Toeslagaffaire.
Natuurlijk werkt deze houding in alles door, óók in het zich laten voorstaan op 'hulp' die niet helpen kàn, maar is op het gebied van woonbeleid nu al glashelder aantoonbaar. De Hoven staan niet op zich. Bermweg, Rivium, Florabuurt, ING-gebouw, waar níet dat alle bewoners sluitpost zijn en hooguit tegen 'n zelfvoldane muur mogen praten. Terwijl de gemeentelijke machinerie ijskoud dóórdendert, ten koste ván hen. Van ons.

Het zal deze gemeente een biet zijn, gigantische woningtekorten in het daadwerkelijk betaalbare segment. Wat er wordt bijgebouwd, is voor minstens 80% van de Capelse bevolking veel te duur. En maar doordrukken, buurten daadwerkelijke zeggenschap onmogelijkmakend over NB hun eigen leefomgeving. Wat de gemeente participatie noemt, is daar in werkelijkheid het tegendeel van. Erdoordrukkend waar bij de inwoners geen behoefte aan is, ook op sneaky wijze. Onder wegdrukking van wat hele buurten wél belangrijk vinden.

Binnen enkele weken komen er 11 Hovenbewoners op straat te staan. Deze gemeentelijke overheid vindt het prima om haar inwoners dakloosheid in te sturen. Maar deze mensen kúnnen nergens heen, want die woningen zíjn er niet. Als gevolg van gemeentelijk beleid, niet als gevolg van hun gedrag! Zij zijn echter slechts als éérste de dupe van dit beleid. Op heel korte termijn bovendien.

Daarom: protesteer hiertegen! Zowel tegen dit beleid áls tegen de gevolgen ervan.
Waar en wanneer:
              op het Stadsplein op woensdag 14 april
                        van 14:00 tot 16:00 uur

Natuurlijk zitten wij daarbij niet te wachten op verdere verspreiding van het coronavirus. Maar als we ons allen aan met name de maatregel houden om op 1,5 meter van elkaar te blijven, dan moet 't veilig kunnen. Dit protest kan niet wachten! Corona of niet, ons gemeentelijke bestuur dendert immers evengoed wel door.

literatuuropgave:
1. https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2020/09/thema-avonden-woningbou... hoofdstukje Havensteder
2. idem, hoofdstukje 'wensvoorraad - betaalbaarheid'
3. https://capelle.ijsselenlekstreek.nl/nieuws/algemeen/318518/burgemeester... , 2e alinea
4. https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/792007/Actual... en https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/831455/Gemeen... punt 12. Motie vreemd: Urgentieverklaring De Hoven.
Meer over Hoven II: in https://capelleaandenijssel.sp.nl/dossier/wonen-en-buurten vanaf 19 mei 2019.

Reactie toevoegen

U bent hier