h

DAADWERKELIJK WAN-WOONBELEID

12 november 2022

DAADWERKELIJK WAN-WOONBELEID

Foto: SP Capelle

Op 3 oktober 2022 organiseerde de SP-fractie van de Rotterdamse gemeenteraad een thema-avond Wonen. De aanleiding: het rapport 'Thuis in cijfers' van de Rotterdamse rekenkamer (1). Wat blijkt: de onderbouwing van de Rotterdamse Woonvisie -dat is de concrete planning van het woonbeleid- staat op drijfzand: de cijfers waren heel wat minder exact en volledig dan gepresenteerd. Het percentage goedkopere woningen in Rotterdam nam in de periode 2015-2020 sterk af, terwijl het aandeel lage-inkomens-huishoudens ongeveer gelijkbleef. Ondanks alle aanwijzingen dat behoefte en aanbod juist in dat segment steeds verder uit de pas liepen, paste Rotterdam de Woonvisie niet aan.

Dit was het derde rapport van de Rotterdamse Rekenkamer in haar reeks over het woonbeleid in de regio. Het rapport over Capelle aan den IJssel verkeert in de afrondende fase. Omdat het Capelse woonbeleid op hetzelfde drijfzand staat als het Rotterdamse, valt te verwachten dat ook de uitkomsten sprekend op elkaar zullen lijken. Precies zoals al naar voren kwam in de analyse van de thema-avonden van de Capelse Raadscommissies in 2020 (2).

Rotterdam heeft weliswaar de bevindingen van het Rekenkamerrapport overgenomen. Maar het kwaad ís deels al geschied. En ook duurt 't (te) lang voordat de Woonvisie alsnog op betere cijfers gebaseerd zou zijn. Vertaald naar Capelle: de Hoven zíjn al gesloopt en de huidige Woonvisie blijft doorwerken, zelfs nadat overduidelijk is aangetoond dat die integendeel van antwoord geven kan op de nog steeds oplopende woningnood. Oftewel: ijskoud doordenderend wanbeleid ten koste van vooral de inwoners met lagere inkomens (3). Dat is waarom er vooralsnog actie gevoerd moet blíjven worden, in Rotterdam met name Pompenburg, in Capelle ten minste Florabuurt. Want die Woonvisies en het Regio-akkoord, die deugen daadwerkelijk niet!

bronnen:
1. https://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/thuis-in-cijfers/ via https://rotterdam.sp.nl/in-de-media/ad-bom-onder-rotterdams-woonbeleid
2. https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2020/09/thema-avonden-woningbou...
3. https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2021/09/florabuurt

Reactie toevoegen

U bent hier