h

EVALUATIE BEWONERSPARTICIPATIE FLORABUURT

12 november 2022

EVALUATIE BEWONERSPARTICIPATIE FLORABUURT

Nog onder de eervorige wethouder Stadsontwikkeling besloot de gemeenteraad, dat er een onafhankelijke evaluatie zou komen naar hoe 't de bewonersparticipatie verging bij de Florabuurtplannen. De uitkomsten van deze rapportage mochten enkel ten dienste staan van het interne proces in de Raad en mochten geen enkel gevolg hebben voor de Gebiedsvisie zoals aangenomen door de Raadsmeerderheid op 14 december 2021. (1)

Rond 10 oktober 2022 werd het rapport openbaar (2) via de agenda van de Raadsbrede Commissie van 17 oktober (3), in welke vergadering de Raad deze evaluatie besprak. Toos Spee sprak wederom in als de betrokken buurtenbewoner die ze is (4 en bijlage).

Voor inwoners van Capelle is 't loos geneuzel, wat voor definities de Raad hanteren zou van 'participatie'. Het enige wat voor hen telt, is de manier en mate van daadwerkelijke inbreng bij plannen met de eigen buurten. Zoals de evaluatie stelt: bewonersbelangen zijn 'kwetsbaar' door ongelijke machtsverhoudingen. Alléén als bewonersbelangen een gelijkwaardige positie hebben in het proces, is gelijkwaardig overleg mogelijk en daarmee acceptatie.

Die gelijkwaardigheid blijkt ver te zoeken te zijn geweest bij de Floraplannen. Het was de 'Kopgroep' die de dienst uitmaakte: gemeente Capelle samen met Havensteder en Pameijer. De gemeente kiest dus standaard voor de belangen van 'institutionelen', zoals ook College (burgemeester & wethouders) en Raadsmeerderheid. Bewonersbelangen leggen 't tegen zo'n overmacht per definitie af. Temeer gezien de meer dan eens onfatsoenlijke, manipulatieve en/of intimiderende wijze waarop.

Wat de 3 betrokken buurten hiermee is en wordt aangedaan, vind je in artikel 1. onder de subkop 'Gevolgen voor Florabuurt en heel Capelle'. Voor een indruk in foto's van het beklemmend sombere effect van de Aafje-nieuwbouw, zie onderaan op de hieronder bijgevoegde inspreektekst.
De bewoners van Florabuurt zijn inderdaad meest arm en zo nog wat, maar dom zijn ze beslist niet. Want waarom zou je moeite en tijd te investeren in zulk gemeentelijk eenrichtingsverkeer. Elk vertrouwen dat er in de 3 betrokken buurten misschien nog was, is dan ook grondig beschaamd door al dit machtsvertoon ten koste van hen. Gemeente, College én Raadsmeerderheid gedragen zich echter bepaald niet naar ook maar dát aan vertrouwensherstel te willen doen. De Gebiedsvisie moet namelijk persé maximaal uitgevoerd worden, aldus de nieuwe wethouder Faassen.

Let wel: héél Capelle kan dit overkomen. Want gezien de bespreking van de evaluatie door de Gecombineerde Raadscommissies: die borging van bewonersbelangen áls gelijkwaardig, die komt er niet. Dat betekent een vrijbrief óók in de toekomst, voor de belangen van 'institutionelen' oppermachtig te doen zijn. Daarmee blijft de term 'participatie' een loze kreet: fake.
 
1. https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2022/03/florabuurt-stem-dit-gem...
2. https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/document/11922154/1/03_02...
3. https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/1028453
4.https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/document/11948449/1/22101... , tevens bijlage hieronder.

Reactie toevoegen

U bent hier