h

FLORABUURT - STEM DIT GEMEENTEBESTUUR WEG!

6 maart 2022

FLORABUURT - STEM DIT GEMEENTEBESTUUR WEG!

Foto: Florabuurtbewoner / wildplakactie Fake op gemeenteborden Floraplannen

Florabuurt, Schenkel: hèt voorbeeld in Capelle zowel van inwonervijandige bestuurscultuur, als van wan-woonbeleid. Grijp daarom uw kans bij de gemeenteraadsverkiezing: stem de partijen weg die hiervoor verantwoordelijk zijn! Op welke partij u stemt, maakt niet zo uit. Als die maar staat tegenover de zittende overmacht. En bedenk daarbij: elke niet-stemmer kiest vóór dit soort bestuur, vanwege de kiesdeler. Dus stem, STEM TEGEN! Lees hier om welke partijen dat gaat en waarom.

De stilte rondom de Florabuurt-plannen afgelopen zomer, was inderdaad onheilspellend (1). Lees hier hoe wethouder én gemeenteraadsmeerderheid wederom over de buurteninbreng zijn heengewalst tijdens de Raadsvergaderingen afgelopen december.
Zoals de 'motie van afkeuring' van 13 december 2021 namelijk terecht stelt: “de burgerparticipatie bij de ontwikkeling van de plannen voor de Florabuurt is mislukt”. (3)
Dat bleek al met het afwijzen van het breedgedragen goed-onderbouwde Advies van de Buurtcoalitie over het Koersplan Florabuurt, 9 maart en 20 april 2020 (2a). En zo ging dat voort, óók met de 'inspraak' van de buurten op dat Koersplan. Iedereen uit alle 3 buurten -Flora, Molen, Akker-/Haagwinde-Bermweg- zegt van meet af aan, dus van 19 januari 2020 tot en met 7 december 2021, steeds hetzelfde:
a. vooral renovatie van de portiekflats Bongerd-Wingerd-Dotterlei is hard nodig en
b. het middengebied is véél te vol gepland. Dit past nóóit, laat staan op leefbare wijze voor wie hier dan ook.
Bovendien belooft onderzoek naar de verkeerssituatie, geheel niets aan zicht op oplossing ervan.

Valse gronden
Haaks op de inbreng van de bewoners van deze 3 buurten, zijn de Floraplannen op 14 december toch aangenomen door de gemeenteraad. Dit gebeurde op valse gronden.
Enerzijds door stemmingmakerij vooral van Leefbaar Capelle óók in media, tegen de inzenders van 'inspraak'. Omdat 237 indieners vier verschillende voorbeeldbrieven gebruikten, zou 't 'maar een klein groepje' zijn dat tegen was. Waarom wordt de onzin van zo iemand wèl geloofd die blijkbaar nooit in de buurt tussen de mensen komt, en de buurtbewoners over zichzelf níet? Tot en met grof miskennen van ieder die 'inspraak' inzond aan toe. Een raadsmeerderheid weigerde bovendien om onderscheid te maken in hoevelen wáár tegen of voor waren. Nergens valt namelijk zelfs maar 1 voorstander van de middengebiedsplannen te vinden bij de inzendingen, zowel als nergens ook maar 1 tegenstander van het renoveren van de portiekflats.
Anderzijds: wethouder Struijvenberg bleef tot de stemmingen aan toe op 14 december, onnavolgbaar goochelen met de aantallen nieuwbouw, zogenáámd de buurtenbewoners daarmee voldoende tegemoet gekomen zijnde. Dit aantal komt echter niet lager uit dan in de oorspronkelijke plannen, want pas met het Koersplan kwamen er ineens forse aantallen bij (zoals plots een flatplan op de noordwestelijke Dotterlei-hoek). Bovendien, zoals op 14 december voorgerekend door Sjoerd Geissler: het verminderde aantal had niet 265 moeten zijn, of welk nog steeds raadselachtig aantal ver boven de 200 dan ook, maar 104. Een logisch sommetje dat de wethouder geërgerd beweerde niet te kunnen volgen en het aldus onbeantwoord liet. Waar een Raadsmeerderheid grif in meeging.
De wethouder pleegt dus 'volksverlakkerij' en die Raadsmeerderheid erbij. Dit gaat veel verder dan enkel niet wíllen horen. Het is ronduit gelogen, dat deze drie buurten 'voldoende inspraak' gehad zouden hebben. 'Voldoende' is 't namelijk enkel, als je het tegendeel van inspraak en participatie beoogt. De gezamenlijke belangen van deze buurten zijn op deze manier juist fors geschaad. Een kras staaltje van onbehoorlijk bestuur!

Inwonervijandige Raadsmeerderheid
Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht: wie dan, is die Raadsmeerderheid? De vergaderingen en stemmingen over de Floraplannen 6-14 december 2021 zijn daar heel duidelijk over (4). Vanaf begin tot bitter einde kwamen voor de buurtenbewoners op: SP, PvdA, GroenLinks. Waar zich later oprecht bij aansloten: CDA en Fractie van Gent. D66 heeft weliswaar ook tegen de plannen gestemd. Maar voorzover sprak uit deze raadsvergaderingen: enkel vanwege 1 plan-onderdeel. Dus niet vanwege het telkens torpederen van de buurtinbreng. Bij de VVD bleek er één Raadslid te zijn, wèl bereid om buurtinbreng serieus te overwegen en daarnaar te handelen, zij 't vooral vanwege de verkeersproblematiek. Leefbaar Capelle echter heeft op 1 raadslid na, de grootste lak aan daadwerkelijke inwonersbelangen, hand in hand met ChristenUnie en SGP.
Intussen zijn deze VVD- en Leefbaar-dissidenten uit hun partij gestapt om zich aan te sluiten bij Martin van Gent in de nieuwe lokale partij Capels Belang (5). Helaas zijn de Flora-plannen evengoed op 14 december valselijk doorgedrukt: 19 stemmen voor en 13 stemmen tegen.

Voorbode: Aafjebrug
Wat dit voor de drie buurten betekent, blijkt uit de toestand met de Aafjebrug. Aafje is begonnen met de nieuwbouw van een verpleeghuis voor demente bejaarden op de hoek van de Kralingseweg naast het metrostationnetje richting noord, op Rotterdamse grond. De enige toegang loopt echter via dat brugje tussen de 2 zuidwestelijkste Dotterleiflats dwars door Bongerd en Schenkelse Dreef. Ten koste van parkeerplekken die juist in die buurthoek niet gemist konden worden. Al maanden rijdt er zwaar bouwverkeer door deze smalle bochtige route, van zandwagens en bouwketen tot een hei-installatie aan toe. Zonder dat de buurt daar zelfs maar over geïnformeerd is, het begon zomaar opeens. Alleen dit bouwverkeer al, geeft forse overlast. Waar bouwlawaai bovenop komt, zoals het heien dat zo'n 2 weken hele dagen lang denderend doorging vanaf half 7 in de ochtend.
De buurt heeft geen enkele redelijke kans gekregen. Gemeente Rotterdam gaf geen openheid, de bewoners van de zuidwestelijke Dotterleiflat krijgen domweg een fors gebouw pal voor hun woning in de maag gesplitst. De betreffende stukken waren niet eens vindbaar, laat staan bezwaarmogelijkheid. Bovendien  informeerde Havensteder een deel van de buurten pas, toen dit Aafje-plan al bekonkeld wás. Gemeente Capelle publiceerde bezwaarmogelijkheid tegen het brugje hoogst onopvallend en wees ingebrachte bezwaren simpelweg af (2b). Behandelde het brugje daarna als 'oprit', waardoor ook nader bezwaar onmogelijk werd. Hoe wil je Capellenaren nóg duidelijker inzouten, dat ze er voor de gemeente totaal niet toe doen?!? En dan ook nog 'ns die zware overlast daarbovenop over je heen krijgen ...
Hoe echter, reageerden wijkwethouder van Veen (VVD) en Menno Vinke -gemeentelijk 'gebiedsregisseur' Schenkel (5)- hierop op de vergadering van WOP Schenkel op 16 december 2021? Zonder ook maar dát aan begrip voor wat de gemeente deze buurtbewoners aandoet, enkel hard kort en koud: dat er voor hen geen enkele compensatie in zit.

Gevolgen voor Florabuurt en heel Capelle
Op diezelfde WOP-Schenkel-vergadering stelde deze zelfde 'gebiedsregisseur': de gemeenteraad is het hoogste gemeentelijke orgaan. Deze Raad heeft beslist dat de Floraplannen uitgevoerd gaan worden ten koste van de drie buurten. Dus heeft iedereen hier dat maar te slikken. Precies dezelfde inwonervijandige houding als met Aafje.
De gevolgen voor de buurten zijn echter nòg veel groter: één enorme bouwput, járenlang. Insluiting door muren en toren van flats, een giga verstening op het middenterrein die al het andere domineert. Onbruikbare speel- en groenplekken, ook door ontoegankelijkheid. Met mooie oudere bomen die al dit geweld grote kans van niet overleven gaan. Verkeers- en parkeerproblematiek die niet op te lossen vált en die door deze plannen dus enkel fors toenemen kan. En wat krijgen de 3 buurten daarvoor terug? De allerdichtst bevolkte buurt van heel Nederland waar niet meer in of uit te komen valt. Enkel vage toezeggingen over sociale plannen, tot en met faliekante onzin over groen'kwaliteit' aan toe. Of er kinderopvang en een buurthuis terug gaan komen, is ook nog maar  de vraag. En dan te weten, dat renovatie van de portiekflats toch wel doorgegaan zou zijn ...
Schiet Capelle in z'n geheel hier dan iets mee op? Nee, zelfs dat niet. Want de bulk van de nieuwbouw wordt veel te duur voor waar de grootste woningnood zit: bij sociale huisvesting voor de laagste inkomens. Zelfs alleenstaanden met een 'middeninkomen' hebben hier niets aan, zoals je lezen kon in ons Wooncrisis-artikel (6).

Verzet wèl mogelijk
Biedt dan een referendum uitkomst aan ons aan de kant geveegde inwoners? Helaas: ons gemeentebestuur hanteert de referendum-verordening zodanig, dat 't zo goed als onmogelijk is om alleen al het initiatief daartoe, níet afgewezen te zien worden. Waar de Rivium-buurten van kunnen getuigen.
Heeft daarmee de gemeentelijke 'gebiedsregisseur' gelijk, dat elk verder verzet zinloos is? Nee: er komen omgevingsvergunningen, waartegen wel degelijk officieel bezwaarmaken mogelijk is. De eerste ronde daarvan valt tegen de zomer te verwachten, over de zuidkant van het middengebied. Maar ja, dan is het de gemeente die die bezwaren beoordelen gaat. Mèt haar inwoner- en participatievijandige bestuurscultuur (1).
Daarom: stem hoe dan ook bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezing op 14-16 maart. Stem deze zittende overmacht weg die geen enkele boodschap heeft aan haar inwoners! Onze eerste kans tot nu 'ns wèl gehoord te worden. Want deze slager keurt haar eigen vlees, zoals ook weer bleek uit hoe 't de 'inspraak' verging van Flora en omgeving. Bezwaren maken alleen dan een eerlijke kans, als we dit keer voor een wèl eerlijk gemeentebestuur gaan stemmen.

_______________________
nadere literatuur:
1. https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2021/09/florabuurt
2a. https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/652193/Gecomb... en https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/652224/Gemeen... ,
2b. https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2020/05/florabuurt-12 en https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2020/05/florabuurt-12-0
3. https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/document/10926223/3/20211...
4. https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/916034/Gecomb... , https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/795496/Gemeen... , https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/934924/Gemeen... en https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/vergadering/934924/Gemeen...
5. https://www.capelleaandenijssel.nl/over-capelle/gebiedsregisseurs_43194/
6. https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2021/09/wooncrisis

Reactie toevoegen

U bent hier