h

OOK IN FASCINATIO HET TEGENDEEL VAN PARTICIPATIE

12 maart 2023

OOK IN FASCINATIO HET TEGENDEEL VAN PARTICIPATIE

Foto: SP-lid Fascinatio

Het Kontakt : IJssel en Lekstreek van 1 februari 2023 wijdde heel p.5 aan de geplande bouw van studentenhuisvesting op Fascinatio. De overeenkomsten met de gemeentelijke gang van zaken betreffende nieuwbouw op het middengebied Florabuurt, zijn verbluffend.

Bij beide plannen is er géén sprake van participatie/inspraak: bewonersbelangen staan op voorhand al op achterstand, omdat ze een hoogst óngelijkwaardige (machts)positie hebben ten opzichte van de belangen van de tandem gemeente & (woon)bedrijven. Samen met (woon)bedrijven -op Florabuurt Havensteder en Pameijer, op Fascinatio 'n projectontwikkelaar- stelde gemeente Capelle een plan op tot nieuwbouw van een absurd aantal woningen, gezien waar deze nieuwbouw gerealiseerd zou moeten worden. Volgt schermen met verlaging van dat aantal als zogenáámde tegemoetkoming aan de omwonenden: het uiteindelijke aantal komt nagenoeg even hoog uit als wat de gemeente oorspronkelijk al van plan was.
Of dat überhaupt passen kan qua infrastructuur (parkeren inbegrepen), zal de gemeente een biet zijn. Idem de riskante verstening als gevolg van deze plannen.

In de ruimtelijke onderbouwingen door de gemeente wordt een eenzijdig positief, onjuist en voor de wijk niet representatief beeld gegeven. Inspraakreacties (Florabuurt), petities en polls (Fascinatio) wijzen ook na de geringe aanpassing van de plannen uit dat de overgrote meerderheid van de buurten / wijk het plan absoluut niet wil. Zowel op de Florabuurten als op Fascinatio zijn de bewoners manipulatief geïnformeerd en is de inhoud van de insprekers op raads- en commissievergaderingen stelselmatig genegeerd.
Zowel op Fascinatio als op Florabuurt zijn ook nog 'ns de geplande nieuwe woningen (veel) te duur voor de inkomensgroepen die het hardst getroffen worden door de schrijnende woningnood. Zoals al vaker aangetoond op onze site: met toenemend noodgedwongen (veel) te 'duur scheefwonen' tot gevolg, áls 't al lukt om aan onderdak te komen. Op Fascinatio kun je bovendien nu al met zekerheid vraagtekens zetten bij wat je krijgt voor je geld: 'n 1-kamer-woninkje van ongeveer 20 m2 voor minstens € 900,- per maand. Hoezo studentenwoning? Dit past ook nog 'ns helemaal niet in het Capelse Programma Wonen.

Uiteraard heeft de SP tegen deze plannen gestemd. Een raadsmeerderheid deed dat echter niet. Oftewel de zoveelste Capelse herhaling van: de Raad wikt, het College beschikt, en de burger heeft het nakijken.

Dit artikel is een vervolg op: https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2023/02/gelijkwaardigheid-van-inwonerbelangen https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2021/09/fascinatio

Reactie toevoegen

U bent hier