h
8 maart 2013

Enquete:"Bewoners onbekend met “buurten met uitzicht”


De bewoners van de Hoekenbuurt, Hovenbuurt en Wiekslag zijn onvoldoende bekend met het project “buurten met uitzicht”. Dit blijkt uit een enquête die de SP hield in de buurten. Slechts 39% van de ondervraagde wist dat het project bestond. In deze drie buurten worden miljoenen geïnvesteerd door gemeente en het rijk om de leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren middels het project “buurten met uitzicht”. Ook het “eropaf-team” blijkt behoorlijk onbekend, 44% van de bewoners gaf aan dit team te kennen, echter gaf slechts 14% aan ook daadwerkelijke bezocht te zijn. De SP wil dat er op korte termijn verbeteringen moeten worden geboekt.

Lees verder
24 februari 2013

SP: “Capelse woonvisie staat vol tegenstrijdigheden”

jurgen
De SP heeft geen goed woord over voor de nieuwe Capelse woonvisie die deze week bij monde van wethouder Joost Eerdmans werd gepresenteerd. "Met deze woonvisie wordt Capelle omgetoverd in een soort Wassenaar aan den IJssel, waar je alleen met een dikke portemonnee welkom bent. Bovendien staat de woonvisie vol met tegenstrijdigheden.” Aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

Lees verder
24 januari 2013

SP verheugd over plannen poppodium Capelle

De Capelse SP is verheugd over de plannen om van jongerencentrum Capsloc een poppodium te maken. Dit bleek afgelopen dinsdag uit de presentatie waarbij Buurtkracht, de nieuwe welzijnsaanbieder in Capelle, zich voorstelde. SP-raadslid Meltem Okcu had dit eind 2011 in de gemeenteraad voorgesteld, aangezien de activiteiten en het aantal bezoekers in het jongerencentrum tegenvielen.

Lees verder
23 januari 2013

SP enquêteert bewoners in de Hoekenbuurt

Afgelopen donderdagavond is de SP gestart met een buurtenquête in de Hoekenbuurt. De socialisten zijn benieuwd wat de inzet van het gemeentebestuur om de buurt te verbeteren tot nu toe heeft opgeleverd. Vanuit het Rijk en de gemeente is veel geïnvesteerd middels het project “buurten met uitzicht” om de Hoekenbuurt, Hoven en ook de Wiekslag te verbeteren.
Hoekenbuurt

Lees verder
19 december 2012

SP wil opheldering over mogelijke overname kinderboerderij Klaverweide

jurgen
Vorig week werd bekend dat de wethouder gesprekken voert met een nieuwe zorginstelling die mogelijk het pand aan de ’s Gravenweg 325 wil betrekken en daarbij ook de kinderboerderij over te nemen. Een eerdere poging van de gemeente met stichting Merula kon op veel verzet rekenen vanuit de kinderboerderij, inwoners en de gemeenteraad.

Lees verder
15 november 2012

Begroting 2013 "College stelt verkeerde prioriteiten in crisistijd"

JurgenNaar de mening van de SP is het positief dat het college erin is geslaagd om een degelijke begroting op te stellen voor 2013. De partij is tevreden met de inzet om de IJsseloevers aantrekkelijker te maken en de lang gewenste aanlegsteiger voor de binnenvaart lijkt er nu daadwerkelijk te komen.

Lees verder
30 oktober 2012

SP Capelle wil actieplan opleiding of werk voor jongeren


De SP wil dat de gemeente Capelle jongeren zonder uitkering, opleiding of
werk in kaart brengt. Deze jongeren hebben vaak weinig kans op een baan
en bouwen niets op waardoor er een groot risico bestaat dat ze uiteindelijk in de criminaliteit belanden. Dat is volgens de SP onaanvaardbaar.
Bij de eerstvolgende raadsvergadering op maandag 5 november zal de partij daarom een voorstel indienen dat moet leiden tot een concreet actieplan, gericht op deze jongeren.

Lees verder
11 oktober 2012

SP wil onderzoek naar aantal sociale huurwoningen

De SP heeft de Algemene Rekenkamer gevraagd om een onderzoek te doen naar het beleid van het gemeentebestuur om het aantal sociale huurwoningen fors te verminderen. De SP zet grote vraagtekens bij de plannen om het aantal sociale huurwoningen fors te verlagen de komende jaren. Het gemeentebestuur wil het aantal sociale huurwoningen verlagen van 38% naar 33%. Volgens de SP zal hierdoor in de toekomst voor veel Capellenaren geen plek meer zijn in Capelle. De socialisten willen graag dat er een onafhankelijk onderzoek komt waarbij de gevolgen duidelijk in naar voren komen.

Lees verder
17 september 2012

SP wil opheldering over geluidsmeter in Moluks Cultureel Centrum

Afgelopen week heeft de SP raadsvragen gesteld aan het gemeentebestuur over de genomen maatregelen om geluidsoverlast van het Moluks Cultureel Centrum. De SP heeft klachten ontvangen over de geluidsmeter die door de gemeente in het centrum is geplaatst. Wanneer deze teveel decibel meet wordt de geluidsinstallatie uitgeschakeld.

Lees verder
11 september 2012

SP op verkiezingsmarkt Capelle

Zaterdag stond SP met een kraam op de verkiezingsmarkten in Capelle aan den IJssel. Bij de stand gingen de vrijwilligers van de SP in gesprek met het winkelende publiek van de Koperwiek. Ook werden folders, sponzen strandballen en frisbees uitgedeeld.

Lees verder

Pagina's