h
16 oktober 2013

Gemeente maakt kruising veiliger

Afgelopen maandag heeft wethouder Eerdmans naar aanleiding van vragen van de SP aangegeven dat  de voorrangsituatie op de kruising van de burgemeester Schalijlaan en de burgemeester Bakkerlaan wordt aangepakt. Op deze kruising gebeuren met enige regelmaat ongelukken.

Lees verder
4 oktober 2013

SP komt met huis-aan-huis krant

De SP in verspreid de komende weken een SP-krant met meer informatie voor de inwoners van Capelle over de standpunten en de inzet van de SP in de gemeente. De krant wordt verspreid in een oplage van 25.000 stuks, zodat bijna elk huishouden een exemplaar op de deurmat krijgt. In de krant staat een artikel van Jurgen van der Sloot, de lijsttrekker van de SP voor de komende raadsverkiezingen. Verder staat er in de krant enquête over de thuiszorg in Capelle aan den IJssel en legt burgerraadslid Meltem Okcu uit hoe de SP jongeren  zonder baan weer aan het werk wilt helpen.

Lees verder
2 oktober 2013

Enquête thuiszorg in Capelle

Het kabinet van VVD en PvdA gaat fors snijden in de gezondheidszorg. Bij de ouderenzorg en de thuiszorg vallen de grootste klappen, maar ook op jeugdzorg wordt bijna een half miljard bezuinigd. Deze taken komen op het bordje van de gemeenten te liggen. Maar door de bezuinigingen hebben ook de gemeenten te weinig geld om deze taken goed uit te voeren.
 
Dit is onacceptabel, aldus SP-lijsttrekker Jurgen van der Sloot: ‘De SP wil dat er voldoende geld wordt uitgetrokken voor goede zorg in Capelle. Helaas heeft de gemeenteraad besloten om vanaf 2015 juist minder geld uit te geven aan de zorg, waardoor we in Capelle tot bijna 1 miljoen extra bezuinigen bovenop de landelijke bezuinigingen. Het is voor mij onbegrijpelijk dat voor de zomer geen enkele partij het voorstel van de SP wilde steunen om het geld voor de zorg ook na 2015 op peil te houden. Deze graai uit de zorggelden moet worden terug gedraaid.’
 

Ontvangt u thuiszorg in Capelle aan den IJssel of kent u iemand die thuiszorg krijgt? Deel dan je ervaringen met de SP. De reacties zullen we gebruiken om ons in te zetten voor een betere en socialere zorg in Capelle. U kunt de enquête hier invullen.

Lees verder
17 september 2013

Lege kantoren worden woningen

De SP heeft verheugd gereageerd op een voorstel om de leegstaande kantoren bij winkelcentrum de Terp deels om te bouwen tot betaalbare huurappartementen. Dit plan werd gisteren besproken in de commissievergadering van de Capelse gemeenteraad. ‘We hebben al vaak aangedrongen bij de wethouder om woningen mogelijk te maken in kantoren die lang leeg staan. Daarom ben ik blij met dit plan. Ook is het geweldig dat het wordt omarmd door alle andere partijen', aldus fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

Lees verder
12 september 2013

SP kiest Jurgen van der Sloot als lijsttrekker

De huidige SP fractievoorzitter Jurgen van der Sloot is gisterenavond gekozen door de Capelse leden als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. "Ik ben dankbaar dat de leden mij het vertrouwen gaven wederom de lijst aan te voeren. In 2010 kwam de SP voor het eerst in de gemeenteraad van Capelle met één zetel. De SP in Capelle staat er goed voor. We hebben een stevige afdeling, daarom acht ik de kans dat we in maart meer zetels kunnen bemachtigen zeer reëel", aldus Jurgen van der Sloot.

Lees verder

Burgerraadslid Meltem Okcu in de media: Column Spotlight

Meltem Okcu (burgerraadslid SP) beantwoordt in de column Spotlight zeven vragen over de politiek.

 Ik ben actief in de politiek omdat…

Lees verder
7 juli 2013

SP: “Niet graaien uit de WMO pot”

De SP wil niet dat de gemeenteraad een graai neemt uit de pot met geld dat is bestemd voor de WMO. Het budget dat de gemeente overhoudt bij de uitvoering van de WMO wordt als het aan het gemeentebestuur ligt in de algemene reserve gestort. De SP wil dat geld beschikbaar blijft voor de uitvoering van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Maandagavond zal de SP daarom voorstellen om de 765 duizend euro dat over blijkt te blijven beschikbaar te houden voor de WMO.

Lees verder
2 juni 2013

SP vraagt opheldering over jongeren zonder inkomen

De SP-fractie heeft afgelopen week schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over jongeren waarvan de uitkering is stopgezet. De SP heeft onlangs een meldpunt geopend voor jongeren in de bijstand en krijgt meerdere berichten dat jongeren soms al maanden zonder inkomen zitten. SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot wil opheldering van de wethouder.

Lees verder
20 mei 2013

Gemeenteraad moet ook zelf offer brengen bij bezuinigingen

gemeenteraad bezuinigingen
Aanstaande woensdagavond debatteert de Capelse gemeenteraad over de invulling van nog eens 6,5 miljoen aan extra bezuinigingen, die na 2014 noodzakelijk zijn door terug lopende inkomsten vanuit het Rijk. De SP vindt dat de gemeenteraad ook het lef moet tonen door zelf een bijdrage te leveren aan deze bezuinigingen. “Het wordt ongeloofwaardig als je keer op keer bezuinigingen inboekt waar inwoners door worden getroffen en zelf je raadsvergoeding en fractiegelden op het maximale niveau laat staan. De gemeenteraad moet zelf ook een offer brengen bij bezuinigingen” Aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

Lees verder
8 april 2013

SP verzamelt ervaringen van werkzoekende jongeren tot 27 jaar

werkplein UWV
De SP is op zoek naar Capelse jongeren die momenteel geen werk hebben en ook geen opleiding volgen. De socialisten willen graag inventariseren tegen welke problemen deze jongeren aanlopen. Vanaf dit jaar moeten jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werk vinden en krijgt men in principe geen bijstandsuitkering. Hierdoor kunnen deze jongeren soms meerdere weken zonder uitkering komen te zitten.

Lees verder

Pagina's