h

Wonen en buurten

15 december 2010

Geen school, wel woningbouw op Couwenhoek

De SP heeft zich van meet af aan verzet tegen de bouw van het IJsselcollege op de Couwenhoek. Dinsdag 14 december heeft een overgrote meerderheid van de raad er voor gekozen het IJsselcollege niet op de Couwenhoek te bouwen maar het op de huidige locatie aan de Alkenlaan / Pelikaanweg. De raad stemde wel in met de bouw van woningen op de Couwenhoek. De SP is ook hier tegen.

Lees verder
6 december 2010

Stadsregio zet het mes in de huursector

Met het voorgenomen beleid van de Stadsregio Rotterdam waarbij het aantal sociale woningen verminderd moet worden, zal de woningmarkt een onheilzaam lot tegemoet gaan. Het Kabinetsbeleid en het beleid vanuit Europa zal wel eens de laatste zet kunnen worden waarbij de voorraad sociale woningbouw uiteindelijk een put zal vormen voor achterblijvers in onze maatschappij. Zo vinden verschillende fractievoorzitters van de SP in de Stadsregio.

Lees verder
29 november 2010

Bewoners Hovenbuurt ontevreden over Com·wonen

Afgelopen vrijdag kwamen bewoners van de hovenbuurt bijeen om te praten over hun onbevredigende woonsituatie. Onder de strakke leiding van SP Kamerlid Manja Smits werd een inventarisatie gemaakt van de problemen die bewoners ondervinden bij de klachtenafhandeling door woningstichting Com·wonen.

Lees verder
6 november 2010

Bewoners Hovenbuurt: Geen afbraak sociale woningbouw

De SP is afgelopen donderdag op bezoek geweest in de Hovenbuurt om met de mensen te praten over de sloopplannen van Com.wonen en het gemeentebestuur. Onlangs maakte het college van Leefbaar Capelle, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP haar plan bekend om een aanzienlijk deel van de sociale huurwoningen te gaan slopen.

Lees verder
27 mei 2010

SP bezoekt Wiekslag


SP organisatie secretaris Anneke Bosgieter
Woensdagavond heeft de Capelse SP een buurtbezoek gebracht aan de Wiekslag. SP-ers gingen deur-aan-deur met de verkiezingskranten voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.
Daarnaast werden er gesprekken gevoerd over de buurt. "De reacties van bewoners over hun buurt zijn erg wisselend. In bepaalde stukken van de Wiekslag ervaren de bewoners overlast; van lawaai tot diep in de nacht tot vuil wat op straat wordt gegooit. Sommige hadden ook klachten over de woningen. Het wordt tijd dat Com.wonen werk maakt van de onderhoudsachterstand" Aldus Anneke Bosgieter van de SP.

SP Fractievoorzitter Jurgen van der Sloot

Lees verder
26 mei 2010

Bouw Couwenhoek in strijd met regels provincie

Zowel in Capelle aan den IJssel als in de Provinciale Staten wil de SP dat de bouwplannen Couwenhoek definitief van tafel gaan. Zeker nu blijkt dat het bebouwen van de Couwenhoek in strijd is met de Provinciale Structuur Visie (PSV). Deze visie beschermt groen in stedelijk gebied. Vanaf het begin af aan is de SP al tegenstander van het bouwen van één groot schoolgebouw en woningen op het huidige sportpark. De SP wil dat de gemeente de scholen opknapt op de huidige locatie en afziet van het realiseren van woningen. Ook de bewoners rondom de Couwenhoek zijn boos over de bouwplannen. Zonder inspraak vooraf werden ze geconfronteerd met de bouw van een school en woningen.
Inmiddels hebben de inwoners wel inspraak over de invulling van de bouwplannen op de Couwenhoek, maar ze blijven tegenstander.

Lees verder
13 april 2010

Hoekenbuurt hoopt op renovatie van woningen


De SP heeft vanavond een bezoek gebracht aan de Hoekenbuurt. Actieve SP-ers gingen in gesprek met bewoners over hun buurt. De bewoners geven aan dat er al het nodige is verbeterd in de buurt. De mensen zijn tevreden over de renovatie van de buitenkant van de flats. Alleen zijn de bewoners het er bijna unaniem over eens dat de keukens en badkamers ook toe zijn aan renovatie. Binnenkort zal Com.wonen bij 20% van de woningen de kwaliteit controleren en daarna eventueel plannen maken om ook de woningen te renoveren. Er zijn nog behoorlijk van klachten over de veiligheid en dan vooral 's avonds en in het weekend. Er zijn regelmatig inbraken in de kelderboxen en in de auto's. De helft van de bewoners geeft aan dat ze de politie meer op buurtniveau willen zien werken bijvoorbeeld vanuit een politiepost in de buurt. De SP wil graag dat de politie meer op buurtniveau werkt en de wijkagent moet zichtbaar zijn op straat.

Lees verder
26 februari 2010

Veilige buurten volgens de SP

Wijkagent Capelle aan den IJssel
Een aantal buurten in Capelle heeft de laatste jaren te maken gekregen met meer overlast en vandalisme.
Vanuit veel partijen klinkt de roep voor meer cameratoezicht. De SP wil dat er echt werk wordt gemaakt van de leefbaarheid in de buurten en dat bereik je niet met camera's. Deze zijn in de meeste gevallen nauwelijks effectief. Camera's grijpen niet in en helpen ook geen mensen. De SP vindt dat er meer in de buurten zélf moet gebeuren door de politie op buurtniveau te laten werken en de wijkagent terug op straat.

Lees verder
17 februari 2010

SP bezoekt Fascinatio

Buurten in FascinatioDinsdag 16 februari heeft de SP een buurtbezoek gebracht aan Fascinatio, de jongste wijk van Capelle aan den IJssel. De SP kandidaten gingen in gesprek met de buurtbewoners over hun wijk en de komende gemeenteraadsverkiezingen. Woensdag was er een lijsttrekkersdebat georganiseerd door het wijkoverlegplatform in Fascinatio. Naast SP-lijsttrekker Jurgen van der Sloot gingen ook alle andere lijsttrekkers in debat over onderwerpen die voor de inwoners van Fascinatio van belang zijn. De SP vindt dat de Fascinatio groener kan, dat er een tweede ontsluiting moet komen zodat mensen op twee plekken de wijk kunnen uitrijden. Daarnaast is het belangrijk dat er extra ruimte komt voor de drie basisscholen. Er was weinig meningsverschil tussen de partijen, dat belooft veel goeds voor de bewoners als de nieuwe gemeenteraad na 3 maart van start gaat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier