h

Wonen en buurten

12 februari 2014

Voorkomen van huisuitzettingen

Dinsdagavond 11 februari heeft de gemeenteraad op initiatief van de SP gesproken over het toenemend aantal huisuitzettingen in Capelle. De andere raadsleden in de commissie en de wethouders deelden de zorgen van het toenemend aantal huisuitzettingen en gaan nog dit kwartaal twee gevallen van huisuitzetting evalueren om vervolgens het beleid te verbeteren. De SP had naar aanleiding van een huisuitzetting vorige maand van een alleenstaande moeder met vier kinderen samen met de PvdA raadsvragen gesteld aan de wethouder. Uit de beantwoording bleek dat het aantal huisuitzettingen de afgelopen drie jaar gigantisch is toegenomen in Capelle, ondanks de afspraken met Havensteder om bij huurachterstand vroegtijdig hulp en ondersteuning aan te bieden om zo huisuitzettingen te voorkomen.

Lees verder
2 februari 2014

SP Capelle:“Winkeliers de Terp onvoldoende betrokken bij veiligheid.”

 Uit een enquête van de SP onder de winkeliers van winkelcentrum de Terp blijkt ontevredenheid te zijn over de aanpak van veiligheid in het winkelcentrum. Het merendeel van de winkeliers is niet betrokken bij het convenant tussen de gemeente, winkelcentrum en politie om te komen tot het keurmerk veilig ondernemen. ‘De winkeliers merken niets van de inzet om de veiligheid te verbeteren in de Terp en voelen zich ook niet betrokken bij deze afspraken. Het enige tastbare is dat de beveiliging juist is verdwenen uit het winkelcentrum. Dat moet snel verbeterd worden.’ Aldus SP-kandidaat raadslid Marcel Degenaar.

Lees verder
30 december 2013

Villapark Oeverrijk een fiasco

De gemeente heeft een streep gehaald door het plan om het villapark Oeverrijk te ontwikkelen. Wethouder van Winden (CU/SGP) heeft bekend gemaakt dat de samenwerking met de Groene Groep is stopgezet. Wel nadat er al ruim een half miljoen is uitgegeven door de gemeente om de grond bouwrijp te maken.
De SP had hier in 2011 al voor gewaarschuwd en stemde tegen het plan om Oeverrijk te ontwikkelen. De wethouder en een meerderheid van de gemeenteraad stemde destijds wel in om 7 miljoen voor te financieren aan een bijna failliete ontwikkelaar.

Lees verder
13 november 2013

Kantoren Rivium blijven leeg staan

Deze week diende de SP een motie in om leegstaande kantoren in Capelle aan den IJssel een nieuwe bestemming te geven.  De SP dacht hierbij aan het transformeren van kantoren naar studio’s, appartementen of stadslandbouw.
De motie kreeg de steun van alle oppositiepartijen, PvdA, GroenLinks en D66. De coalitiepartijen stemde tegen de motie, waardoor er geen meerderheid voor was.

Lees verder
17 september 2013

Lege kantoren worden woningen

De SP heeft verheugd gereageerd op een voorstel om de leegstaande kantoren bij winkelcentrum de Terp deels om te bouwen tot betaalbare huurappartementen. Dit plan werd gisteren besproken in de commissievergadering van de Capelse gemeenteraad. ‘We hebben al vaak aangedrongen bij de wethouder om woningen mogelijk te maken in kantoren die lang leeg staan. Daarom ben ik blij met dit plan. Ook is het geweldig dat het wordt omarmd door alle andere partijen', aldus fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

Lees verder
8 maart 2013

Enquete:"Bewoners onbekend met “buurten met uitzicht”


De bewoners van de Hoekenbuurt, Hovenbuurt en Wiekslag zijn onvoldoende bekend met het project “buurten met uitzicht”. Dit blijkt uit een enquête die de SP hield in de buurten. Slechts 39% van de ondervraagde wist dat het project bestond. In deze drie buurten worden miljoenen geïnvesteerd door gemeente en het rijk om de leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren middels het project “buurten met uitzicht”. Ook het “eropaf-team” blijkt behoorlijk onbekend, 44% van de bewoners gaf aan dit team te kennen, echter gaf slechts 14% aan ook daadwerkelijke bezocht te zijn. De SP wil dat er op korte termijn verbeteringen moeten worden geboekt.

Lees verder
24 februari 2013

SP: “Capelse woonvisie staat vol tegenstrijdigheden”

jurgen
De SP heeft geen goed woord over voor de nieuwe Capelse woonvisie die deze week bij monde van wethouder Joost Eerdmans werd gepresenteerd. "Met deze woonvisie wordt Capelle omgetoverd in een soort Wassenaar aan den IJssel, waar je alleen met een dikke portemonnee welkom bent. Bovendien staat de woonvisie vol met tegenstrijdigheden.” Aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

Lees verder
23 januari 2013

SP enquêteert bewoners in de Hoekenbuurt

Afgelopen donderdagavond is de SP gestart met een buurtenquête in de Hoekenbuurt. De socialisten zijn benieuwd wat de inzet van het gemeentebestuur om de buurt te verbeteren tot nu toe heeft opgeleverd. Vanuit het Rijk en de gemeente is veel geïnvesteerd middels het project “buurten met uitzicht” om de Hoekenbuurt, Hoven en ook de Wiekslag te verbeteren.
Hoekenbuurt

Lees verder
11 oktober 2012

SP wil onderzoek naar aantal sociale huurwoningen

De SP heeft de Algemene Rekenkamer gevraagd om een onderzoek te doen naar het beleid van het gemeentebestuur om het aantal sociale huurwoningen fors te verminderen. De SP zet grote vraagtekens bij de plannen om het aantal sociale huurwoningen fors te verlagen de komende jaren. Het gemeentebestuur wil het aantal sociale huurwoningen verlagen van 38% naar 33%. Volgens de SP zal hierdoor in de toekomst voor veel Capellenaren geen plek meer zijn in Capelle. De socialisten willen graag dat er een onafhankelijk onderzoek komt waarbij de gevolgen duidelijk in naar voren komen.

Lees verder
5 juli 2012

Streep door bouwplannen woontorens aan Meeuwensingel

De SP is verheugd met het besluit van de gemeenteraad om een streep te zetten door de bouwplannen om woontorens te bouwen aan de Meeuwensingel. De SP had vorig jaar een uitgebreide enquête gehouden in de buurt, waaruit bleek dat de bewoners niet zaten te wachten op torens van ruim vijftig meter. Wethouder van Winden (SGP/CU) wilde in eerste instantie toch door met de bouw, maar eigenaar Coster heeft verzuimd tijdig vorderingen te maken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier