h

Wonen en buurten

17 september 2013

Lege kantoren worden woningen

De SP heeft verheugd gereageerd op een voorstel om de leegstaande kantoren bij winkelcentrum de Terp deels om te bouwen tot betaalbare huurappartementen. Dit plan werd gisteren besproken in de commissievergadering van de Capelse gemeenteraad. ‘We hebben al vaak aangedrongen bij de wethouder om woningen mogelijk te maken in kantoren die lang leeg staan. Daarom ben ik blij met dit plan. Ook is het geweldig dat het wordt omarmd door alle andere partijen', aldus fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

Lees verder
8 maart 2013

Enquete:"Bewoners onbekend met “buurten met uitzicht”


De bewoners van de Hoekenbuurt, Hovenbuurt en Wiekslag zijn onvoldoende bekend met het project “buurten met uitzicht”. Dit blijkt uit een enquête die de SP hield in de buurten. Slechts 39% van de ondervraagde wist dat het project bestond. In deze drie buurten worden miljoenen geïnvesteerd door gemeente en het rijk om de leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren middels het project “buurten met uitzicht”. Ook het “eropaf-team” blijkt behoorlijk onbekend, 44% van de bewoners gaf aan dit team te kennen, echter gaf slechts 14% aan ook daadwerkelijke bezocht te zijn. De SP wil dat er op korte termijn verbeteringen moeten worden geboekt.

Lees verder
24 februari 2013

SP: “Capelse woonvisie staat vol tegenstrijdigheden”

jurgen
De SP heeft geen goed woord over voor de nieuwe Capelse woonvisie die deze week bij monde van wethouder Joost Eerdmans werd gepresenteerd. "Met deze woonvisie wordt Capelle omgetoverd in een soort Wassenaar aan den IJssel, waar je alleen met een dikke portemonnee welkom bent. Bovendien staat de woonvisie vol met tegenstrijdigheden.” Aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

Lees verder
23 januari 2013

SP enquêteert bewoners in de Hoekenbuurt

Afgelopen donderdagavond is de SP gestart met een buurtenquête in de Hoekenbuurt. De socialisten zijn benieuwd wat de inzet van het gemeentebestuur om de buurt te verbeteren tot nu toe heeft opgeleverd. Vanuit het Rijk en de gemeente is veel geïnvesteerd middels het project “buurten met uitzicht” om de Hoekenbuurt, Hoven en ook de Wiekslag te verbeteren.
Hoekenbuurt

Lees verder
11 oktober 2012

SP wil onderzoek naar aantal sociale huurwoningen

De SP heeft de Algemene Rekenkamer gevraagd om een onderzoek te doen naar het beleid van het gemeentebestuur om het aantal sociale huurwoningen fors te verminderen. De SP zet grote vraagtekens bij de plannen om het aantal sociale huurwoningen fors te verlagen de komende jaren. Het gemeentebestuur wil het aantal sociale huurwoningen verlagen van 38% naar 33%. Volgens de SP zal hierdoor in de toekomst voor veel Capellenaren geen plek meer zijn in Capelle. De socialisten willen graag dat er een onafhankelijk onderzoek komt waarbij de gevolgen duidelijk in naar voren komen.

Lees verder
5 juli 2012

Streep door bouwplannen woontorens aan Meeuwensingel

De SP is verheugd met het besluit van de gemeenteraad om een streep te zetten door de bouwplannen om woontorens te bouwen aan de Meeuwensingel. De SP had vorig jaar een uitgebreide enquête gehouden in de buurt, waaruit bleek dat de bewoners niet zaten te wachten op torens van ruim vijftig meter. Wethouder van Winden (SGP/CU) wilde in eerste instantie toch door met de bouw, maar eigenaar Coster heeft verzuimd tijdig vorderingen te maken.

Lees verder
27 februari 2012

Operalaan is een racebaan

De bewoners van de Operalaan in Schollevaar zijn de racebaan voor de deur meer dan zat. Dit blijkt uit een onderzoek dat de SP afgelopen week in die buurt hield. De bewoners klagen al jaren zonder succes bij de gemeente over de gevaarlijke verkeerssituatie. De SP wil dat wethouder Eerdmans (Leefbaar Capelle) aan de slag gaat om dit probleem op te lossen. “Momenteel is de wethouder bezig om de verkeersveiligheid op woonerven te verbeteren. Dat is goed, maar pak dan ook de Operalaan aan! In deze buurt wonen veel gezinnen en het is onacceptabel dat er soms snelheden van meer dan 80 km worden gereden”, aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.
Operalaan

Lees verder
13 februari 2012

Maak werk van asbestinventarisatie op scholen

De SP in Capelle aan den IJssel heeft aan het gemeentebestuur vragen gesteld over het inventariseren van asbest op scholen. Het Rijk is vorig jaar een inventarisatie gestart. Veel scholen die voor 1994 zijn gebouwd bevatten nog asbest en dat kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Nu blijkt dat alleen De Catamaran deze gegevens tijdig heeft doorgegeven. De SP vraagt het college om tot actie over te gaan en ervoor te zorgen dat de inventarisatie in alle schoolgebouwen plaatsvindt.

Lees verder
13 december 2011

SP: Vijf jaar wachten op huurwoning Capelle onacceptabel

De wachttijd voor een betaalbare huurwoning in Capelle aan den IJssel is ruim vijf jaar. Dit blijkt uit antwoorden van het Capelse gemeentebestuur op vragen van de SP. De SP verwacht dat de wachtlijsten alleen maar langer worden zolang wethouder Joost Eerdmans vasthoudt aan het huidige beleid om het aantal sociale huurwoningen te verminderen. De afgelopen jaren zijn al veel huurwoningen op de koopmarkt gezet, ook het huidige college wil meer koop in het midden en dure prijssegment. De SP in Capelle vindt dit onacceptabel en kondigt aan begin 2012 met een uitgebreid plan te komen om het tij te keren.

Lees verder
18 november 2011

SP bezoekt Sporenbuurt in Schollevaar

Op dinsdag 15 november heeft de SP afdeling Capelle aan den IJssel een bezoek gebracht aan de Sporenbuurt in de wijk Schollevaar. De SP-leden gingen in gesprek met bewoners over hun buurt. De meeste bewoners waren tevreden over hun wijk. Vooral de voorzieningen in de buurt worden gewaardeerd. Wel was er onvrede over de beperkte openingstijden van de bibliotheek. Daarnaast gaven bewoners aan dat er te hard wordt gereden over het Ringspoor en dat veel auto's fout geparkeerd staan. Dit levert gevaarlijke situaties op in de buurt. Verder was opvallend dat geen van de ondervraagde op de hoogte was van het bestaan van de gemeentelijke handhaving. Dat terwijl het huidige gemeentebestuur daar veel geld voor vrijmaakt.
Buurten Schollevaar

Lees verder

Pagina's

U bent hier