h

Wonen en buurten

7 november 2011

SP stelt vragen over verkoop sociale huurwoningen

De SP in Capelle aan den IJssel heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het feit dat woningcorporatie Havensteder steeds meer huurwoningen te koop zet. Dit terwijl er ruim 1100 woningen te koop staan in Capelle aan den IJssel en de koopmarkt momenteel geheel op slot zit. Volgens de SP is het onverstandig dat woningen vanuit de sociale huurmarkt op de koopmarkt komen terwijl Capellenaren jaren moeten wachten op een huurwoning. Daarnaast wordt het nog lastiger voor een particulier om een woning te verkopen omdat men dan moet concurreren met de koopwoningen van de woningbouwcorporatie.
Te koop bord
bron: flickr.com alwinoll

Lees verder
6 september 2011

Wethouder zet bouw woontoren Meeuwensingel door

Wethouder van Winden (ChristenUnie/SGP) zet de bouwplannen van de 51 meter hoge woontoren met luxe appartementen aan de Meeuwensingel door. Dit tot grote teleurstelling van de SP die begin dit jaar buurtbewoners enquêteerde over de komst van deze woontoren in hun buurt. Uit de enquête van de SP bleek dat veel bewoners tegen de bouw van de toren zijn. Het gebouw wordt maar liefst vier keer zo hoog als de andere flats in de buurt. Afgelopen maandag heeft de wethouder tijdens een raadsforum aangegeven toch door te willen met dit plan. Volgens hem zijn de bewoners wel positief over het plan.

Lees verder
19 juli 2011

Uitslag buurtenquete Schenkel

Op woensdag 29 en donderdag 30 juni heeft de SP een bezoek gebracht aan de Bloemen- Florabuurt. We hebben met verschillende bewoners gesproken en een korte enquête afgenomen. Over de staat van de woningen maar ook over de buurt. Het blijkt dat de buurt een voldoende scoort, de wijkvoorzieningen scoren goed en bewoners ervaren weinig overlast. Veel bewoners zijn wel van mening dat de buurt netter moet. Er is ook opgemerkt dat het goed zou zijn wanneer de verhuurder weer een buurtmeester in dienst neemt, die toezicht houdt op de buitenruimte. Kinderen voetballen regelmatig op straat, de grasveldjes zouden beter benut kunnen worden wanneer er twee goaltjes worden geplaatst.

Lees verder
31 maart 2011

Bewoners Meeuwenbuurt willen geen woontorens

Uit een enquête die de SP afnam in de Meeuwenbuurt bleek dat de bewoners niets zien in de plannen om 51 meter hoge woontorens te bouwen in hun buurt. De buurtbewoners zien wel graag nieuwbouw verschijnen op de plek van het pand van Coster. De bewoners zien liever lagere appartementen gebouwd worden.

Lees verder
15 maart 2011

SP in gesprek over nieuwbouw torens Meeuwensingel

Al enkele jaren zijn er plannen om nieuwbouw te realiseren aan de Meeuwensingel op de plek waar nu nog het kantoor van Coster staat. Nu zijn de definitieve plannen ingediend en de gemeenteraad zal zich hier maandag 21 maart over uitspreken. De bedoeling is om appartementen te bouwen in de midden en hoge prijsklasse. De twee torens worden 51 meter hoog. In aanloop naar de raadsvergadering gaat de SP een enquête afnemen bij de buurtbewoners over de nieuwbouw. De SP heeft bedenkingen bij dit plan. Volgens de socialisten is er al een overschot aan appartementen in midden en hoge prijsklasse. Daarnaast vraagt de SP zich af of hoge woontorens wel passen in de buurt.

Lees verder
7 maart 2011

Radiodebat: SP wil 40% sociale woningbouw in de Hoven

Volgens het collegewerkplan moet er minder sociale woningbouw komen in Capelle. De SP wil echter dat er 40% sociale woningbouw komt in De Hoven. Terry van Radio Capelle sprak hierover op 5 maart met Jurgen van der Sloot van de SP, en Jean-Paul Meuldijk van Leefbaar Capelle.

Lees verder
4 maart 2011

Nieuwbouw Hoven minimaal 40% sociaal

Het Capels college en Com.wonen willen nieuwbouw in de Hovenbuurt in de midden en dure prijsklasse. Jonge Europese ontwerpers gaan aan de slag met de Hoven en een jury zal het winnende ontwerp kiezen. Doordat de nieuwe woningen in een prijsklasse vallen boven de huursubsidie grens zal het overgrote deel van de huidige bewoners niet meer in hun buurt kunnen blijven wonen. De SP wil dat de nieuwbouw van Com.wonen uit minimaal 40% sociale huurwoningen gaat bestaan. De bestaande bewoners krijgen voorrang op deze woningen als het aan de SP ligt.

Lees verder
21 februari 2011

SP-lijsttrekker trapt leegstandactie af in Capelle

SP-lijsttrekker Harre van der Nat heeft maandag de leegstandsactie van de SP afgetrapt in Capelle aan de IJssel. Dat deed hij door samen met de Capelse kandidaat Jay Pahladsingh op het kantorencomplex Rivium posters op te hangen met de tekst: Leegstand Protest! “In Capelle staat 19% van de kantoorruimte leeg en dat is ruim boven het landelijk gemiddelde. Een groot deel van die leegstand is structureel, maar toch worden er nieuwe kantoren bijgebouwd. Deze ruimteverspilling moet stoppen.” Aldus van der Nat.

Lees verder
31 januari 2011

Bouw villapark groot financieel risico

Het college in Capelle aan den IJssel wil 7 miljoen voor financieren aan een investeringsmaatschappij. Hiermee wordt een villapark “Oeverrijk” gebouwd. De SP vindt dit zeer onverstandig. De gemeente moet bezuinigen, een miljoenen lening aan een investeringsmaatschappij past hier niet bij aldus de socialisten. “Gezien de financiële situatie van de investeerder kan deze geen geld meer lenen op de kapitaalmarkt en klopt nu aan bij de gemeente. Wij hebben de jaarrekeningen goed bekeken, en een lening van een paar miljoen lijkt ons een oerdomme beslissing. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat de raad daar 7 februari mee gaat instemmen.” Aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot

Lees verder
12 januari 2011

SP vraagt opheldering over woningbouw Couwenhoek

De gemeenteraad heeft in december ingestemd met de bouw van 120 woningen op de Couwenhoek. Dit is volgens het college noodzakelijk voor de financiering van de nieuwe schoolgebouwen aan de Alkenlaan. De SP zet hier vraagtekens bij en stemde tegen. Woningbouw zou slechts minimaal bijdragen aan het kostendekkend maken van het scholenproject (1,3 miljoen eenmalige baat tegen 2 miljoen aan rentelast per jaar), de SP accepteert kostendekking daarom niet als argument voor woningbouw op de nu nog groene Couwenhoek. Volgens de Socialisten heeft de wethouder de noodzaak van woningbouw nog niet kunnen aantonen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier