h

Wonen en buurten

27 februari 2012

Operalaan is een racebaan

De bewoners van de Operalaan in Schollevaar zijn de racebaan voor de deur meer dan zat. Dit blijkt uit een onderzoek dat de SP afgelopen week in die buurt hield. De bewoners klagen al jaren zonder succes bij de gemeente over de gevaarlijke verkeerssituatie. De SP wil dat wethouder Eerdmans (Leefbaar Capelle) aan de slag gaat om dit probleem op te lossen. “Momenteel is de wethouder bezig om de verkeersveiligheid op woonerven te verbeteren. Dat is goed, maar pak dan ook de Operalaan aan! In deze buurt wonen veel gezinnen en het is onacceptabel dat er soms snelheden van meer dan 80 km worden gereden”, aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.
Operalaan

Lees verder
13 februari 2012

Maak werk van asbestinventarisatie op scholen

De SP in Capelle aan den IJssel heeft aan het gemeentebestuur vragen gesteld over het inventariseren van asbest op scholen. Het Rijk is vorig jaar een inventarisatie gestart. Veel scholen die voor 1994 zijn gebouwd bevatten nog asbest en dat kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Nu blijkt dat alleen De Catamaran deze gegevens tijdig heeft doorgegeven. De SP vraagt het college om tot actie over te gaan en ervoor te zorgen dat de inventarisatie in alle schoolgebouwen plaatsvindt.

Lees verder
13 december 2011

SP: Vijf jaar wachten op huurwoning Capelle onacceptabel

De wachttijd voor een betaalbare huurwoning in Capelle aan den IJssel is ruim vijf jaar. Dit blijkt uit antwoorden van het Capelse gemeentebestuur op vragen van de SP. De SP verwacht dat de wachtlijsten alleen maar langer worden zolang wethouder Joost Eerdmans vasthoudt aan het huidige beleid om het aantal sociale huurwoningen te verminderen. De afgelopen jaren zijn al veel huurwoningen op de koopmarkt gezet, ook het huidige college wil meer koop in het midden en dure prijssegment. De SP in Capelle vindt dit onacceptabel en kondigt aan begin 2012 met een uitgebreid plan te komen om het tij te keren.

Lees verder
18 november 2011

SP bezoekt Sporenbuurt in Schollevaar

Op dinsdag 15 november heeft de SP afdeling Capelle aan den IJssel een bezoek gebracht aan de Sporenbuurt in de wijk Schollevaar. De SP-leden gingen in gesprek met bewoners over hun buurt. De meeste bewoners waren tevreden over hun wijk. Vooral de voorzieningen in de buurt worden gewaardeerd. Wel was er onvrede over de beperkte openingstijden van de bibliotheek. Daarnaast gaven bewoners aan dat er te hard wordt gereden over het Ringspoor en dat veel auto's fout geparkeerd staan. Dit levert gevaarlijke situaties op in de buurt. Verder was opvallend dat geen van de ondervraagde op de hoogte was van het bestaan van de gemeentelijke handhaving. Dat terwijl het huidige gemeentebestuur daar veel geld voor vrijmaakt.
Buurten Schollevaar

Lees verder
7 november 2011

SP stelt vragen over verkoop sociale huurwoningen

De SP in Capelle aan den IJssel heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het feit dat woningcorporatie Havensteder steeds meer huurwoningen te koop zet. Dit terwijl er ruim 1100 woningen te koop staan in Capelle aan den IJssel en de koopmarkt momenteel geheel op slot zit. Volgens de SP is het onverstandig dat woningen vanuit de sociale huurmarkt op de koopmarkt komen terwijl Capellenaren jaren moeten wachten op een huurwoning. Daarnaast wordt het nog lastiger voor een particulier om een woning te verkopen omdat men dan moet concurreren met de koopwoningen van de woningbouwcorporatie.
Te koop bord
bron: flickr.com alwinoll

Lees verder
6 september 2011

Wethouder zet bouw woontoren Meeuwensingel door

Wethouder van Winden (ChristenUnie/SGP) zet de bouwplannen van de 51 meter hoge woontoren met luxe appartementen aan de Meeuwensingel door. Dit tot grote teleurstelling van de SP die begin dit jaar buurtbewoners enquêteerde over de komst van deze woontoren in hun buurt. Uit de enquête van de SP bleek dat veel bewoners tegen de bouw van de toren zijn. Het gebouw wordt maar liefst vier keer zo hoog als de andere flats in de buurt. Afgelopen maandag heeft de wethouder tijdens een raadsforum aangegeven toch door te willen met dit plan. Volgens hem zijn de bewoners wel positief over het plan.

Lees verder
19 juli 2011

Uitslag buurtenquete Schenkel

Op woensdag 29 en donderdag 30 juni heeft de SP een bezoek gebracht aan de Bloemen- Florabuurt. We hebben met verschillende bewoners gesproken en een korte enquête afgenomen. Over de staat van de woningen maar ook over de buurt. Het blijkt dat de buurt een voldoende scoort, de wijkvoorzieningen scoren goed en bewoners ervaren weinig overlast. Veel bewoners zijn wel van mening dat de buurt netter moet. Er is ook opgemerkt dat het goed zou zijn wanneer de verhuurder weer een buurtmeester in dienst neemt, die toezicht houdt op de buitenruimte. Kinderen voetballen regelmatig op straat, de grasveldjes zouden beter benut kunnen worden wanneer er twee goaltjes worden geplaatst.

Lees verder
31 maart 2011

Bewoners Meeuwenbuurt willen geen woontorens

Uit een enquête die de SP afnam in de Meeuwenbuurt bleek dat de bewoners niets zien in de plannen om 51 meter hoge woontorens te bouwen in hun buurt. De buurtbewoners zien wel graag nieuwbouw verschijnen op de plek van het pand van Coster. De bewoners zien liever lagere appartementen gebouwd worden.

Lees verder
15 maart 2011

SP in gesprek over nieuwbouw torens Meeuwensingel

Al enkele jaren zijn er plannen om nieuwbouw te realiseren aan de Meeuwensingel op de plek waar nu nog het kantoor van Coster staat. Nu zijn de definitieve plannen ingediend en de gemeenteraad zal zich hier maandag 21 maart over uitspreken. De bedoeling is om appartementen te bouwen in de midden en hoge prijsklasse. De twee torens worden 51 meter hoog. In aanloop naar de raadsvergadering gaat de SP een enquête afnemen bij de buurtbewoners over de nieuwbouw. De SP heeft bedenkingen bij dit plan. Volgens de socialisten is er al een overschot aan appartementen in midden en hoge prijsklasse. Daarnaast vraagt de SP zich af of hoge woontorens wel passen in de buurt.

Lees verder
7 maart 2011

Radiodebat: SP wil 40% sociale woningbouw in de Hoven

Volgens het collegewerkplan moet er minder sociale woningbouw komen in Capelle. De SP wil echter dat er 40% sociale woningbouw komt in De Hoven. Terry van Radio Capelle sprak hierover op 5 maart met Jurgen van der Sloot van de SP, en Jean-Paul Meuldijk van Leefbaar Capelle.

Lees verder

Pagina's

U bent hier