h

WOONOPSTAND ROTTERDAM 17 OKTOBER 2021

20 oktober 2021

WOONOPSTAND ROTTERDAM 17 OKTOBER 2021

Foto: Christa

Op https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2021/09/demonstreer-mee-tegen-v... en op https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2021/09/wooncrisis kun je lezen, waarom de Capelse situatie minstens zo rampzalig en schrijnend is als die te Rotterdam. Reden te over om mee te demonstreren dus. Een verslagje daarvan in foto's, vind je op https://capelleaandenijssel.sp.nl/blog/alle/toos-spee/2021/10/woonopstan... .

Uit het artikel https://www.rijnmond.nl/nieuws/1418037/Rotterdamse-corporaties-zijn-bijn... blijkt onder andere: wachttijden fors opgelopen, slagingskans enorm verkleind. Hoeveel cynischer wil je 't hebben voor de oud-Hovenbewoners met dat 't aan hun zoekgedrag gelegen zou hebben?!? (zie https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2021/04/woonbeleid-hoven-demons... )
De corporaties deden ook zelf mee met het woonprotest. In dit artikel geven ze heel veel cijfers en info, natuurlijk ook over de verhuurderheffing. En de boodschap "Ook de lokale politiek kan een handje helpen. Door bijvoorbeeld bouwlocaties voor sociale huurwoningen aan te wijzen en de vergunningsprocedure te versnellen. Belangrijk is ook dat de afspraak om het aantal sociale huurwoningen met 13.000 te verminderen van tafel gaat."

Op zaterdag 16 oktober op Radio Capelle, bracht onze fractievoorzitter zowel dit Rijnmond-artikel naar voren als onze lokale bevindingen zoals je die lezen kunt via de links in de intro van dit artikel.
Wat de corpoaties te zeggen hebben, gaat onverkort óók op voor Capelle. Óók wat betreft die vermindering van het aantal sociale huurwoningen die ons stadsbestuur al bovenmatig heeft doorgevoerd.  Zonder dat, was de wooncrisis in Capelle veel minder erg geworden dan dat die nu blijkt te zijn.
En wát doet ons gemeentebestuur? Een starterslening voorstellen. Weer een van de vele beruchte 'vangnetjes' van hen die amper iemand kúnnen helpen, tenzij van de wal in de sloot. Zie bijvoorbeeld https://www.ad.nl/rotterdam/starterslening-moet-het-jongeren-makkelijker... , met daarin eveneens onze fractievoorzitter aan het woord.

Op https://woonopstand.nl/ vind je waarom demonstaties zoals op 17 oktober, heel hard nodig zijn en ook, wat er zou moeten veranderen. Dit is onverkort van toepassing ten minste óók op Capelle, in elk geval wat de SP betreft. Daarom heeft ons afdelingsbestuur deze punten onderschreven en zijn ze hier integraal overgenomen van de woonopstand-site:

Wij zijn in woonopstand omdat:

 • Iedereen toegang moet hebben tot betaalbare en zekere huisvesting: wonen is een mensenrecht!
 • Het huidige woonbeleid van het rijk en vele gemeenten faalt.
 • Wij roepen iedereen op om solidair te zijn en samen te strijden voor onze woontoekomst.

Wij eisen:

 • Woonbeleid dat beschikbaarheid, betaalbaarheid en woonzekerheid garandeert.
 • Geen dakloosheid, geen huisuitzettingen, geen gedwongen verhuizingen.
 • Investeringen in breed toegankelijke volkshuisvesting: stop de afbraak van de sociale sector, schaf de verhuurderheffing af.
 • Geen discriminerend beleid. Weg met de Rotterdamwet en meer woningen voor mensen met een beperking.
 • Volwaardige zeggenschap én onafhankelijke ondersteuning voor bewoners bij plannen voor hun woning, buurt en stad.
 • Indamming van de financialisering van huisvesting: huizen zijn geen handelswaar. Bevries de huren voor 5 jaar.
 • Minder marktwerking, lagere huren: haal de WOZ-waarde uit de huurprijs, reguleer huurprijzen óók in de vrije sector, en maak het puntenstelsel algemeen bindend. Bestraf te hoge huren.
 • Behandel kopen en huren als gelijkwaardig. Geef ruim baan en grondposities aan wooncoöperaties.
 • Keer de flexibilisering en garandeer woonzekerheid: vaste huurcontracten en permanente huisvesting.

Lees al onze eisen terug mét uitgebreide toelichting op https://woonopstand.nl/onze-eisen-uitgebreide-toelichting/

Reactie toevoegen

U bent hier