h

Wonen en buurten

27 mei 2020

HOVEN

Foto: Google Earth

Natuurlijk is het in de hele regio een groot en louter toenemend probleem om aan fatsoenlijke betaalbare huisvesting te komen. In Capelle is de aanstaande Hovensloop een forse aanjager van deze schaarste gebleken. Schaarste die het gevolg is van gevoerd beleid. Hoe dat zit, kunt u nalezen in onze thema-uitgave Huisvestingsbeleid https://capelleaandenijssel.sp.nl/link/huisvestingsbeleid-thema-uitgave-... .
Hoe stond het op het einde van het eerste kwartaal van 2020 met de huishoudens die onze gemeente liever kwijt dan rijk is, maar die hier nog steeds moeten wonen omdat er niks anders voor hen ís?

Lees verder
27 mei 2020

FLORABUURT 2/2

Foto: Toos Spee

Is Florabuurt 1/2 "einde verhaal" voor welhaast 900 huishoudens? Nee.

Lees verder
27 mei 2020

FLORABUURT 1/2

Foto: Toos Spee

In onze Nieuwsbrief 2020-1 zowel als in onze thema-uitgave Huisvestingsbeleid, kon u lezen over "concept Koersplan Florabuurt". De thema-uitgave blijft downloadbaar op https://capelleaandenijssel.sp.nl/link/huisvestingsbeleid-thema-uitgave-... .
Het gemeentelijke koersplan houdt in: de buurt veel voller bouwen ("verdichten") om daarmee sociale "verdunning" te bereiken. Oftewel: statistisch gezichtsbedrog dat de huidige bewoners louter nadelen biedt.

Lees verder
27 mei 2020

ACTIE STOP DE HUURVERHOGING – 0% is genoeg

Foto: SP

Dit bericht is een vervolg op https://capelleaandenijssel.sp.nl/nieuws/2020/05/actie-stop-de-huurverho... . Na informatie van het landelijke campagneteam volgt, hoe onze lokale actie eruit gaat zien.

Lees verder
3 februari 2020

UPDATE HOVEN (30-1-2020)

Foto: Toos Spee / Hoven nr.0521

Voor deze buurt kwam er -mei 2018- een fraaie glossy uit: Plan Harmonie. Pas vanaf toen bleek gaandeweg dat alle bewoners van de 12 flatgebouwen die er nu nog staan, daartoe hun woning zouden moeten ontruimen. Zonder dat er voldoende betaalbare vervangende woonruimte beschikbaar was en is: op z'n vroegst in 2024 kan er wat starten aan vervangende nieuwbouw. Laat staan dat alle méér dan 200 huishoudens die hier eind zomer 2019 nog onderdak vonden, konden slagen binnen de door gemeente en Havensteder gestelde termijnen. De planning is dus achterstevoren. Ten koste van deze bewoners én hun toekomst.
In dit artikel lees je januari-ontwikkelingen. Eerder verschenen Hoven-artikelen kun je vinden in https://capelleaandenijssel.sp.nl/dossier/wonen-en-buurten .

Lees verder
3 februari 2020

update Hoven (5-12-2019)

Foto: Willem Vlot / Hoven-demonstratie bij Havensteder 28-10-2019

September 2018 zette Havensteder de tijdelijke huurcontracten van Hovenbewoners om in gebruiksovereenkomsten. Oktober 2018 startten de uitzettingsprocedures voor bewoners met een vast huurcontract. September 2019 zegde Havensteder plots de gebruiksovereenkomst op, binnen 6 weken zouden alle 130 tijdelijk hurenden hun Hovenflat moeten verlaten. Op 1 oktober gingen Hoven-acties van start, waarvan je verslag kunt lezen in https://capelleaandenijssel.sp.nl/dossier/wonen-en-buurten . Hoe staat 't er nu mee?

Lees verder
14 november 2019

Desinformerend Havensteder

Foto: Willem Vlot

Niet dat de gemeente vrijuit gaat: zij maakt afspraken met en stelt voorwaarden aan DE woningcorporatie van Capelle. Maar dat pleit Havensteder niet vrij van wat zij hiermee doet. En dat gaat verder dan huurders gebruiksovereenkomsten in de maag te splitsen, zoals opgemerkt in het vorige artikel in deze Hoven-serie.

Lees verder
14 november 2019

Aanstaande dakloosheid voor minstens 100 huishoudens

Foto: Toos Spee

De Hovenbewoners hadden hun tijdelijke huurcontracten in september 2018 door Havensteder eenzijdig omgezet zien worden in gebruiksovereenkomsten: slikken of meteen eruit. Daardoor hen elke huurbescherming ontnemend. Tot dan, zwalkte de gemeente alle kanten op. Tot en met stellige uitspraken van burgemeester Oskam op 21 december 2017 in de IJssel en Lekstreek aan toe, dat de Hoven gerenoveerd zouden worden. Niet zomaar, dat de 7 jaarlijkse termijnen van de Leegstandswet door Havensteder overschreden zijn!

Lees verder
14 november 2019

Demonstreren en inspreken

Foto: Toos Spee

Op maandag 28 oktober, stonden er begin middag minstens 40 Hoven-demonstranten bij Havensteder op de stoep. Een bewonersdelegatie bleef heel lang binnen voor overleg, maar werd hier niets wijzer van. Dezelfde maandagavond nog, spraken bewoners in beide vergaderde Raadscommissies, dinsdagavond in de 3e. Met afgeladen publieke tribunes.

Lees verder

Pagina's

U bent hier