h

Nieuws uit 2023

6 maart 2023

Voorzitter in actie

Foto: Alex Tebrugge / Eigen fotocamera

Afgelopen donderdag 2 maart is de voorzitter in actie geweest op de markt waar hij heeft deelgenomen aan een succesvolle flyeractie,

Lees verder
9 februari 2023

VERKIEZING PROVINCIALE STATEN 15 maart 2023

Foto: https://zuid-holland.sp.nl/nieuws/2022/12/onze-top-10

'De overheid werkt niet meer voor het welzijn en de voorspoed van de meeste mensen, maar vanuit wantrouwen. En ten behoeve van mensen die al genoeg geld hebben. Een kleine groep mensen met geld en veel belangen heeft de overheid gekaapt met haar neoliberale en kapitalistische visie die al decennialang voorrang geeft aan haar eigen belangen. Hierdoor is de overheid er voor veel mensen niet meer.'

Lees verder
9 februari 2023

TOESLAGENAFFAIRE, SCHULDHULPVERLENING

Foto: https://www.nporadio1.nl/fragmenten/goed-ingelichte-kring/fc9bcb9c-c2de-43fd-b4f5-b3aa5f9be572/2022-11-26-het-lijkt-erom-te-draa

Op onze site kon je lezen: 'Gemeente Capelle volgt zonder meer het beleid van de UHT dat vooral gericht is op mensen niet in aanmerking te doen komen. Daardoor blijven gedupeerden door de belastingdienst, zowel bij toeslagen als anderszins, weggezet worden als de fraudeur die ze alle kans van helemaal niet zijn. Óók door ónze gemeente.' (1)

Lees verder
9 februari 2023

GELIJKWAARDIGHEID VAN INWONERBELANGEN

Foto: https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl/document/11922154/1/03_02+-+Rapport+Participatie+Gebiedsvisie+Florabuurt

Het evaluatierapport Florabuurt (*) blijkt provinciaal en zelfs landelijk veelzeggend, juist omdat 't zo'n helder voorbeeld is van hoe overheden omspringen met terechte inwonerbelangen. En het is de houding van gemeente Capelle die daarbij model staat: onze gezamenlijke belangen staan op voorhand al op achterstand omdát onze overheden ze bestrijden in plaats van borgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier