h

Nieuws uit 2010

28 april 2010

Teasers geplakt op de borden

SP teasers plakken
Vanavond heeft de SP in Capelle aan den IJssel een start gemaakt voor de komende Kamerverkiezingen. Grote posters ook wel teasers genoemd zijn op de borden geplakt met de slogan: Het Kan. Op 9 juni hebben de kiezers het weer voor het zeggen. De boodschap van de SP is: het kan. Het kan, over links, zorg voor iedereen, 65 blijft 65, en de banken laten betalen. De komende weken zal de afdeling Capelle aan den IJssel vol aan de slag gaan voor de campagne. Een stem op de SP telt maar liefst vier keer mee: Je maakt de SP sterk, je trekt de PvdA naar links, je stuurt Balkenende uit het Torentje en je laat de VVD er niet in.
Jay Pahladsingh plakt Teasers

Lees verder
24 april 2010

Coalitie zorgt goed voor zichzelf met zes wethouders

Capels college
Afgelopen donderdagavond is het nieuwe college van Capelle aan den IJssel geinstalleerd. Leefbaar Capelle heeft samen met de VVD, SGP, Christenunie en het CDA een coalitie gevormd. Samen leveren ze zes wethouders. De SP vindt dat te veel en ook ongepast in een tijd waar bezuinigingen boven ons hoofd hangen. De SP stelde ook voor om de vergoeding van het college en de raadsleden met 20% te verlagen. Geen enkele partij heeft hier op gereageerd.
"Het is voor mij niet uit te leggen aan de Capellenaren dat de coalitie extra baantjes verdeeld terwijl er naar waarschijnlijkheid de nodige bezuinigingen aan zitten te komen. Ik had het logisch gevonden als de coalitie een smal maar sterk college had geleverd met drie of hooguit vier wethouders. Om deze reden heeft de SP niet ingestemd met de installatie van dit college." Aldus SP-raadslid Jurgen van der Sloot

Lees verder
23 april 2010

Meltem Okcu benoemd tot burgerraadslid

Benoeming Meltem Okcu
Gisterenavond is Meltem Okcu benoemd en beëdigd tot burgerraadslid voor de SP. Meltem zal namens de SP het woord voeren in de commissies dienstverlening en middelen/buitenruimte. Daar komen onderwerpen aan bod als volksgezondheid, sport, jeugd, cultuur, werk, financiën en wijkzaken. Behalve Meltem werden er nog twaalf burgerraadsleden benoemd van de andere partijen. Samen met de benoeming van de wethouders en raadsleden is het gemeentebestuur nu compleet.

Lees verder
13 april 2010

Hoekenbuurt hoopt op renovatie van woningen


De SP heeft vanavond een bezoek gebracht aan de Hoekenbuurt. Actieve SP-ers gingen in gesprek met bewoners over hun buurt. De bewoners geven aan dat er al het nodige is verbeterd in de buurt. De mensen zijn tevreden over de renovatie van de buitenkant van de flats. Alleen zijn de bewoners het er bijna unaniem over eens dat de keukens en badkamers ook toe zijn aan renovatie. Binnenkort zal Com.wonen bij 20% van de woningen de kwaliteit controleren en daarna eventueel plannen maken om ook de woningen te renoveren. Er zijn nog behoorlijk van klachten over de veiligheid en dan vooral 's avonds en in het weekend. Er zijn regelmatig inbraken in de kelderboxen en in de auto's. De helft van de bewoners geeft aan dat ze de politie meer op buurtniveau willen zien werken bijvoorbeeld vanuit een politiepost in de buurt. De SP wil graag dat de politie meer op buurtniveau werkt en de wijkagent moet zichtbaar zijn op straat.

Lees verder
18 maart 2010

SP ziet geen mogelijkheid college deelname

De SP heeft gisterenavond afgezien van verdere coalitieonderhandelingen met Leefbaar Capelle. “De cruciale punten van Leefbaar Capelle en de SP liggen te ver uit elkaar. Leefbaar wil meer repressie, meer cameratoezicht en minder sociale woningen. Daar wilde Leefbaar niet over onderhandelen. De SP zet juist in op meer preventie, voorzieningen in de buurt en het uitbreiden van het aantal sociale woningen. Deze verschillen zijn onoverbrugbaar en daarnaast moeten we ook realistisch zijn, met één zetel deelnemen aan een college is ook lastig. Uiteindelijk hebben de inhoudelijke verschillen ons doen besluiten om af te zien van verdere deelname aan de onderhandelingen. We zullen onze strijd voor een menselijk en sociaal Capelle nu gaan voeren vanuit de oppositie” Aldus SP fractievoorzitter Jurgen van der Sloot

Lees verder
16 maart 2010

Mosquito in strijd met kinderrechtenverdrag

De SP in Capelle aan den IJssel wil dat de Mosquito's in de gemeente worden uitgeschakeld. Dit naar aanleiding van uitspraken van de Raad van Europa. Een Mosquito is een apparaat dat een harde pieptoon verspreid die alleen jongeren kunnen horen. Het doel hiervan is om jongeren weg te jagen van een bepaalde plek. Vorige week heeft de Raad van Europa vernietigende uitspraken gedaan over het gebruik van de Mosquito. De Raad stelt dat het apparaat een niet toegestane inbreuk maakt op het recht op eerbiediging van het privéleven. Daarnaast is het apparaat in strijd zijn met het internationale kinderrechtenverdrag. De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van deze uitspraken.
mosquito weg

Lees verder

Pagina's

U bent hier