h

Nieuws uit 2010

26 augustus 2010

Gratis OV voor 65-plus is een succes

Uit een evaluatie van het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers blijkt dat het OV-gebruik met 10% is toegenomen. De toename geldt in het bijzonder voor het aantal korte ritten. De SP in Capelle aan den IJssel is als voorvechter van gratis open baar vervoer erg blij met deze resultaten.

Lees verder
23 augustus 2010

SP wil referendum mogelijk maken in Capelle

Gemeentes hebben de wettelijke mogelijkheid een referendum uit te schrijven maar de gemeente Capelle aan den IJssel kent nog geen verordening die dit in de praktijk mogelijk maakt. De SP vindt het belangrijk dat de burger zich uit kan spreken over belangrijke beslissingen, zeker in deze tijd waarin diezelfde burger steeds minder invloed heeft op het gemeentebestuur.

Lees verder
7 augustus 2010

SP eist opheldering over bezuinigingen op bijstand en thuiszorg

Gemeenten krijgen dit jaar 448 miljoen minder van minister Donner voor bijstandsuitkeringen. Dit terwijl de werkloosheid en het aantal mensen dat is aangewezen op een uitkering door de crisis is toegenomen. Ook minister Klink doet een greep in de gemeentekas: er komt 200 miljoen minder beschikbaar voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Lees verder
15 juli 2010

SP bij buurtfeest Hoven/Wiekslag

Op zaterdag 10 juli hebben de bewoners van de Hoven en de Wiekslag een buurtfeest georganiseerd. Alle nieuwe raadsleden waren uitgenodigd maar alleen de SP was van de partij. De SP is een groot voorstander van door bewoners georganiseerde evenementen.

Lees verder
7 juli 2010

Kandidaatstelling Provinciale Staten Zuid Holland

SP-leden die zichzelf geschikt achten als Statenlid voor de SP in de provincie Zuid-Holland kunnen zich tot 1 augustus, 22.00 uur aanmelden bij de voorzitter van de kandidatencommissie, Manja Smits.

Lees verder
29 juni 2010

SP tegen achterkamertjespolitiek bezuinigingen

Op dinsdagavond 29 juni houden het college en de raad een besloten conferentie over de mogelijke bezuinigingen die op de gemeente afkomen en welke keuzes er daaromtrent gemaakt moeten worden. De SP heeft grote bezwaren tegen het feit dat dit achter gesloten deuren plaatsvindt. Ook het document waar de mogelijke keuzes in staan is vertrouwelijk. “Als raadslid word je hiermee beperkt in je uitspraken over mogelijke bezuinigingen. Daarnaast wordt een publiek debat ontweken: een kwalijke zaak”, aldus fractievoorzitter Jurgen van der Sloot. De SP was helemaal verbaasd toen afgelopen zaterdag wél een interview van het college te lezen was in het AD over de bezuinigingen. Gisteren heeft de SP hier mede namens de andere oppositiepartijen vragen over gesteld. Het college antwoordde dat de betreffende ambtenaar daar op eigen initiatief heeft gehandeld, maar dat dit niets afdoet aan de vertrouwelijkheid van de verdere discussie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier