h

Nieuws uit 2011

17 april 2011

SP start onderzoek sociale werkplaats

De SP in Capelle aan den IJssel start komende week een onderzoek onder medewerkers van de sociale werkplaats Promen. Het CPB voorspelt een verlies van 30.000 banen bij de sociale werkplaatsen. De SP krijgt daar veel verontrustende berichten over. Door dit onderzoek wil de SP meer te weten komen over de problemen waar de medewerkers van de sociale werkplaatsen mee kampen. Het onderzoek wordt door de SP in het gehele land uitgevoerd. De vragenlijst kan worden ingevuld op de speciale site www.armoedewerktniet.nl. De uitkomsten worden door de Tweede Kamerfractie van de SP gebruikt in de komende debatten over de sociale werkplaatsen.

Lees verder
11 april 2011

Hulpverlening arme kinderen moet beter

Meltem OkcuDe hulpverlening aan kinderen uit arme gezinnen schiet tekort. Dit blijkt uit het op zes april gepresenteerde rapport 'Het kind van de rekening' dat is geschreven door het Integraal Toezicht Jeugdzaken. De onderzoekers spraken jongeren, ouders en organisaties in een vijftal steden waaronder Capelle aan den IJssel. De toezichthouder concludeert dat hulpverleners vaak kort bij een gezin betrokken zijn en langs elkaar heen werken. Hulp aan arme gezinnen faalt met name door het gebrek aan regie bij de gemeenten en de enorme bureaucratie. De SP in Capelle aan den IJssel heeft naar aanleiding van dit rapport vragen gesteld aan het college.

Lees verder
31 maart 2011

Bewoners Meeuwenbuurt willen geen woontorens

Uit een enquête die de SP afnam in de Meeuwenbuurt bleek dat de bewoners niets zien in de plannen om 51 meter hoge woontorens te bouwen in hun buurt. De buurtbewoners zien wel graag nieuwbouw verschijnen op de plek van het pand van Coster. De bewoners zien liever lagere appartementen gebouwd worden.

Lees verder
22 maart 2011

Gemeenteraad stemt in met referendum

Afgelopen maandag heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het initiatiefvoorstel van de SP en Leefbaar Capelle om een referendumverordening in te voeren. Dit betekend dat vanaf nu de gemeenteraad de inwoners kan betrekken bij de besluitvorming. Het is voor de burgers ook mogelijk om zelf een referendum uit te schrijven en daarmee de gemeenteraad te adviseren. De SP en Leefbaar Capelle zijn blij met deze ontwikkeling. Volgens de partijen is het goed voor de democratie als de gemeente Capelle bij belangrijke beslissingen een referendum kan uitschrijven. De SGP en het CDA stemden tegen.

Lees verder
18 maart 2011

SP vraagt opheldering over tekort bij zorgstichting de Zellingen

Het college is van plan om de jeugdgezondheidszorg voor kinderen tussen 4-19 jaar van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) over te brengen naar zorginstelling De Zellingen. Dit terwijl recentelijk bekend is geworden dat De Zellingen 2,5 miljoen moeten bezuinigen. De SP heeft het college gevraagd wat dit voor gevolgen heeft voor de inwoners van Capelle. Wethouder Ans Hartnagel heeft toegezegd de raad spoedig te informeren.

Lees verder
15 maart 2011

SP in gesprek over nieuwbouw torens Meeuwensingel

Al enkele jaren zijn er plannen om nieuwbouw te realiseren aan de Meeuwensingel op de plek waar nu nog het kantoor van Coster staat. Nu zijn de definitieve plannen ingediend en de gemeenteraad zal zich hier maandag 21 maart over uitspreken. De bedoeling is om appartementen te bouwen in de midden en hoge prijsklasse. De twee torens worden 51 meter hoog. In aanloop naar de raadsvergadering gaat de SP een enquête afnemen bij de buurtbewoners over de nieuwbouw. De SP heeft bedenkingen bij dit plan. Volgens de socialisten is er al een overschot aan appartementen in midden en hoge prijsklasse. Daarnaast vraagt de SP zich af of hoge woontorens wel passen in de buurt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier