h

Nieuws van de afdeling

7 augustus 2010

SP eist opheldering over bezuinigingen op bijstand en thuiszorg

Gemeenten krijgen dit jaar 448 miljoen minder van minister Donner voor bijstandsuitkeringen. Dit terwijl de werkloosheid en het aantal mensen dat is aangewezen op een uitkering door de crisis is toegenomen. Ook minister Klink doet een greep in de gemeentekas: er komt 200 miljoen minder beschikbaar voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Lees verder
15 juli 2010

SP bij buurtfeest Hoven/Wiekslag

Op zaterdag 10 juli hebben de bewoners van de Hoven en de Wiekslag een buurtfeest georganiseerd. Alle nieuwe raadsleden waren uitgenodigd maar alleen de SP was van de partij. De SP is een groot voorstander van door bewoners georganiseerde evenementen.

Lees verder
7 juli 2010

Kandidaatstelling Provinciale Staten Zuid Holland

SP-leden die zichzelf geschikt achten als Statenlid voor de SP in de provincie Zuid-Holland kunnen zich tot 1 augustus, 22.00 uur aanmelden bij de voorzitter van de kandidatencommissie, Manja Smits.

Lees verder
29 juni 2010

SP tegen achterkamertjespolitiek bezuinigingen

Op dinsdagavond 29 juni houden het college en de raad een besloten conferentie over de mogelijke bezuinigingen die op de gemeente afkomen en welke keuzes er daaromtrent gemaakt moeten worden. De SP heeft grote bezwaren tegen het feit dat dit achter gesloten deuren plaatsvindt. Ook het document waar de mogelijke keuzes in staan is vertrouwelijk. “Als raadslid word je hiermee beperkt in je uitspraken over mogelijke bezuinigingen. Daarnaast wordt een publiek debat ontweken: een kwalijke zaak”, aldus fractievoorzitter Jurgen van der Sloot. De SP was helemaal verbaasd toen afgelopen zaterdag wél een interview van het college te lezen was in het AD over de bezuinigingen. Gisteren heeft de SP hier mede namens de andere oppositiepartijen vragen over gesteld. Het college antwoordde dat de betreffende ambtenaar daar op eigen initiatief heeft gehandeld, maar dat dit niets afdoet aan de vertrouwelijkheid van de verdere discussie.

Lees verder
24 juni 2010

Gemeente isoleert ouderen en gehandicapten

Door de forse bezuinigingen op de AWBZ vanuit de landelijke overheid dreigen ouderen in Capelle thuis te vereenzamen. Mensen met psychosociale klachten krijgen geen indicatie meer voor zorg. In veel gevallen gaat het om dagbesteding en ondersteunende begeleiding. De gemeente heeft vanuit het rijk een budget ontvangen om de gevolgen deels op te kunnen vangen. In Capelle wordt daar echter weinig mee gedaan, daarom heeft de SP hierover vragen gesteld aan het college.

Lees verder
7 juni 2010

Verkiezingsmarkt op de Koperwiek


Afgelopen zaterdag stond de SP net als de meeste andere partijen met een kraam op de verkiezingsmarkt in de Koperwiek. Ondanks de hitte in het winkelcentrum zijn we toch heel wat materiaal kwijt geraakt. Ook kwamen veel mensen gericht naar de SP kraam om een verkiezingsprogramma en extra informatie te vragen. Een ding is duidelijk inmiddels weet iedereen in Capelle aan den IJssel wie Emile Roemer is. De SP kreeg veel complimenten over zijn optreden in de verschillende debatten op tv en radio.

Lees verder

Pagina's

U bent hier