h

Nieuws van de afdeling

10 mei 2008

Schollevaarse jongeren organiseerden: “Week van Schollevaar”

Een groep jongeren heeft onder supervisie van jongerenwerk LinC de week van Schollevaar georganiseerd. Dit vond plaats van woensdag 7 tot vrijdag 9 mei nabij het wijkcentrum aan het Maria Danneels erf. Naast allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren, had het ook als doel om de solidariteit in de wijk tussen de buurtbewoners en de jongeren te vergroten, iets wat de SP van harte toejuicht. Zo werd er op woensdag avond een grote buurt BBQ georganiseerd voor zowel buurtbewoners als jongeren. Donderdag avond speelde er een coverbandje en als afsluiting op vrijdag 9 mei een Black en White party voor de jongeren.

Lees verder
10 mei 2008

SP: Sluiting muziekschool onacceptabel

De SP is geschokt omdat de Capelse muziekschool haar deuren in september moet sluiten wegens een faillissement. Afgelopen dinsdagavond 20 mei is het personeel ingelicht over het feit dat de muziekschool niet verder kan omdat het college niet langer garant wil staan voor de kosten. Het personeel krijgt nog tot en met december doorbetaald en daarna is het over en uit. Dit is volgens de SP absoluut onacceptabel. De SP verwacht van VVD wethouder Jacobs dat hij zich volledig inzet voor het behoud van de muziekschool.

Lees verder
30 april 2008

SP in actie voor postbodes op Koninginnedag

Op woensdagochtend 30 april stond de SP op de Koninginnedagmarkt op het Stadplein in Capelle aan den IJssel. Hier hebben we enkele honderden brievenbusstickers uitgedeeld van de actie “Red de Postbode”. De reacties van de mensen waren erg positief, vele gaven aan de sticker direct op hun brievenbus te gaan plakken.

Lees verder
16 maart 2008

SP Capelle stelt vragen over sociale woningbouw

De SP in Capelle heeft vragen gesteld aan het college naar aanleiding van uitspraken van wethouder Hans Jacobs. In het AD van maandag 10 maart stelt Jacobs dat Capelle goed op schema ligt met de bouw van sociale huurwoningen in de gemeente. De reden dat de bouw zoveel vertraging oploopt is volgens hem te wijten aan het feit dat er soms geen heimachines zijn. In de stadsregio is in 2005 afgesproken dat er in Capelle 302 nieuwe huurwoningen moeten worden gebouwd voor eind 2009. De wethouder gaat uit van 242 sociale huurwoningen.

Lees verder
24 februari 2008

Bezoek aan jeugdhonk Schollevaar

Op vrijdagavond 22 februari is de SP werkgroep op bezoek gegaan bij het wijkcentrum in Capelle Schollevaar. Door LinC worden hier elke vrijdag activiteiten georganiseerd. De jongeren enquêtes die zijn opgesteld door de werkgroep, werden enthousiast ingevuld door de jongeren. Zij vertelden welke activiteiten er georganiseerd worden, aan welke zij deelnemen, maar over het algemeen vonden zij dat er veel ontbrak aan jongerenvoorzieningen in en –activiteiten in Capelle. Veel jongeren bestempelden Capelle als “een dorp waar weinig te doen valt”.

Lees verder
24 februari 2008

Handtekeningactie WMO Schollevaar

Afgelopen zaterdagochtend 23 februari stond de Capelse SP werkgroep op de markt en in het winkelcentrum in Capelle Schollevaar om handtekeningen op te halen tegen de problemen in de thuiszorg. Ook deelde de werkgroep de NU-kranten uit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier