h

Nieuws uit 2013

2 juni 2013

SP vraagt opheldering over jongeren zonder inkomen

De SP-fractie heeft afgelopen week schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over jongeren waarvan de uitkering is stopgezet. De SP heeft onlangs een meldpunt geopend voor jongeren in de bijstand en krijgt meerdere berichten dat jongeren soms al maanden zonder inkomen zitten. SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot wil opheldering van de wethouder.

Lees verder
20 mei 2013

Gemeenteraad moet ook zelf offer brengen bij bezuinigingen

gemeenteraad bezuinigingen
Aanstaande woensdagavond debatteert de Capelse gemeenteraad over de invulling van nog eens 6,5 miljoen aan extra bezuinigingen, die na 2014 noodzakelijk zijn door terug lopende inkomsten vanuit het Rijk. De SP vindt dat de gemeenteraad ook het lef moet tonen door zelf een bijdrage te leveren aan deze bezuinigingen. “Het wordt ongeloofwaardig als je keer op keer bezuinigingen inboekt waar inwoners door worden getroffen en zelf je raadsvergoeding en fractiegelden op het maximale niveau laat staan. De gemeenteraad moet zelf ook een offer brengen bij bezuinigingen” Aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

Lees verder
8 april 2013

SP verzamelt ervaringen van werkzoekende jongeren tot 27 jaar

werkplein UWV
De SP is op zoek naar Capelse jongeren die momenteel geen werk hebben en ook geen opleiding volgen. De socialisten willen graag inventariseren tegen welke problemen deze jongeren aanlopen. Vanaf dit jaar moeten jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werk vinden en krijgt men in principe geen bijstandsuitkering. Hierdoor kunnen deze jongeren soms meerdere weken zonder uitkering komen te zitten.

Lees verder
8 maart 2013

Enquete:"Bewoners onbekend met “buurten met uitzicht”


De bewoners van de Hoekenbuurt, Hovenbuurt en Wiekslag zijn onvoldoende bekend met het project “buurten met uitzicht”. Dit blijkt uit een enquête die de SP hield in de buurten. Slechts 39% van de ondervraagde wist dat het project bestond. In deze drie buurten worden miljoenen geïnvesteerd door gemeente en het rijk om de leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren middels het project “buurten met uitzicht”. Ook het “eropaf-team” blijkt behoorlijk onbekend, 44% van de bewoners gaf aan dit team te kennen, echter gaf slechts 14% aan ook daadwerkelijke bezocht te zijn. De SP wil dat er op korte termijn verbeteringen moeten worden geboekt.

Lees verder
24 februari 2013

SP: “Capelse woonvisie staat vol tegenstrijdigheden”

jurgen
De SP heeft geen goed woord over voor de nieuwe Capelse woonvisie die deze week bij monde van wethouder Joost Eerdmans werd gepresenteerd. "Met deze woonvisie wordt Capelle omgetoverd in een soort Wassenaar aan den IJssel, waar je alleen met een dikke portemonnee welkom bent. Bovendien staat de woonvisie vol met tegenstrijdigheden.” Aldus SP-fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.

Lees verder
24 januari 2013

SP verheugd over plannen poppodium Capelle

De Capelse SP is verheugd over de plannen om van jongerencentrum Capsloc een poppodium te maken. Dit bleek afgelopen dinsdag uit de presentatie waarbij Buurtkracht, de nieuwe welzijnsaanbieder in Capelle, zich voorstelde. SP-raadslid Meltem Okcu had dit eind 2011 in de gemeenteraad voorgesteld, aangezien de activiteiten en het aantal bezoekers in het jongerencentrum tegenvielen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier